Istentisztelet 2022. február 20. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HATVANAD VASÁRNAP

2022. február 20.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

Hatvanad vasárnap

Hatvanad vasárnapja a liturgia egész gondolatvilágában az igehirdetéshez kötődik. Ezért nevezik gyakran az igehirdetés vasárnapjának. Teológiai sajátossága a vasárnapnak: süketségből az ige hallására, eredeti evangéliuma: Lk 8,4–15 – A magvető példázata.

Az igehirdetés alapigéje: Mk 10,2–9

„Farizeusok is mentek hozzá, hogy megkísértsék őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e a férjnek a feleségét elbocsátania? Ő azonban visszakérdezett: Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták: Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk: Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza!”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 667:3 (RÉ: 488:3)
 3. Főének: 590:1–5 (RÉ: 392:1–5)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Ef 5,21–33 Dr. Szepesi Rita gyülekezeti tag
 3. Imádság Dr. Kapusi Kálmán gyülekezeti tag
 4. Igehirdetés előtti ének: 548:3 (RÉ: 234:3)
 5. Igehirdetés: Mk 10,2–9 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 229:5 (RÉ: 287:5)
 10. Jubiláló házaspárok fogadalomtétele Oláh István lelkipásztor
  Köszöntés Ember Sándor főgondnok
 11. Hirdetések
 12. Záróének: 552:1, 7 (RÉ: 375:1, 7)

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Hajnal Sándor 64 évet élt, Dóra Géza 75 évet élt és Gomba Zsolt Szabolcs 55 évet élt testvéreinket.

Barakony Gizella, gyülekezetünk egykori hitoktatója január 31-én 92 éves korában elhunyt. Temetése március 11-én 11 órától lesz.

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang február 18-án 14 órakor Dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott főgondnoka emlékére szólalt meg, az istentiszteletet követően pedig Széles Dániel halálának 30. évfordulóját hirdeti.

Hirdetések

 1. Gyülekezetünkben ebben az évben (legtöbb alkalommal) az ún. perikóparend által meghatározott textusok alapján prédikálnak a lelkipásztorok. Minden egyes vasárnapnak van egy teológiai sajátossága, amely meghatározza az istentisztelet liturgiáját: az imádságot, lekciót, énekeket. A perikóparend elválaszthatatlanul kötődik az egyházi évhez, ezért jelöljük az adott vasárnap nevét, illetve jelezzük az eredetileg az óegyházi liturgiai hagyományból származó kijelölt evangéliumot is, függetlenül az igehirdetés alapigéjétől.
 2. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 3. Február 22-én (kedden) 18 órakor tartjuk idei első Kávéházi estünket a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban “Önismeret a mindennapokban” címmel. A témáról beszélget Dr. Mézes Zsolt és Dr. Kovács Krisztián, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusai. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 4. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit február 26-án (szombaton) 18 órakor a Debreceni Református Nagytemplomba Mága Zoltán hegedűművész “100 templomi jótékonysági koncert” országos turnéjának ünnepi nyitányára. A belépés díjtalan, adományainkkal gyülekezetünk missziós tevékenységét támogathatjuk. Jöjjünk és hívogassunk másokat is!
 5. Március 4-én (pénteken) 17 órakor tartjuk az „Ökumenikus Világimanapot” a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének szervezésében, amelynek ebben az évben a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség ad otthont. A közös ima alkalomra mindenkit szeretettel várunk!
 6. Március 10-én indul második gyászfeldolgozó csoportunk, amelyre várjuk azokat a Testvéreinket, akik elveszítették szerettüket. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon.
 7. Presbitériumunk döntése alapján 2022-ben az ajánlott Egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.000 Ft, nyugdíjas Testvéreink számára 1.000 Ft, diákoknak pedig 600 Ft.

Hétközi alkalmaink (II.21-26.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 9,14–29) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítés GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak bibliaköre GYT
Szombat 17:00 Női kör GYK
Szombat 17:00 Ifjú házasok köre GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a házaspárokért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Dancsó Zoltán; 10:00: Oláh István; 18:00: Molnár Szabolcs