Istentisztelet 2022. február 13. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

SEPTUAGESIMAE (HETVENED VASÁRNAP)

2022. február 13.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

”Maradjunk együtt! ” – 15 éves Magyarországon a házasság hete

2022. február 13–20.

Az igehirdetés alapigéje: Jer 32,38–40

„Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük: nem fordulok el tőlük, mindig jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és többé ne hagyjanak el.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 203:1
 3. Gyermekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
 4. Főének: 821:1–3 (RÉ: 395:1–3)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: 1Móz 6,9–22 és Jn 15,9–17 Deczki József gyülekezeti tag
 3. Imádság Deczkiné Dr. Gaál Veronika gyülekezeti tag
 4. Igehirdetés előtti ének: 209 (RÉ: 154)
 5. Igehirdetés: Jer 32,38–40 Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Úrvacsorára előtti ének: 351:1–2 (RÉ: 435:1–2)
 9. Úrvacsora (757–761 – RÉ: 458–459; 461; 467) Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
 10. Áldás
 11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
 12. Záróének: 289:1–6 (RÉ: 200:1–6)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek

Ma Balogh András, Sándor Zsófia Flóra és Vadkerti Sándor Márton részesült a keresztség sákramentumában.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Boros Sándor 66 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Házasságkötésükre Isten áldását kérik

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Dr. Csűry Kálmán és Maczkó Zsuzsanna.

Hirdetések

 1. Gyülekezetünkben ebben az évben (legtöbb alkalommal) az ún. perikóparend által meghatározott textusok alapján prédikálnak a lelkipásztorok. A perikópa szó a görög perikopto (=levágni) igéből származik, s egy körülhatárolt, összefüggő bibliai igeszakaszt foglal magában. Maga a perikóparend története egészen az óegyházig nyúlik vissza, s az évszázadok során számos változtatáson esett át. Ma a nyugat-európai protestáns egyházak nagy részében az általunk is használt rendet veszik alapul az igehirdetésben, amely hatévente ismétlődik, és időnként (legutóbb 2018-ban) kisebb-nagyobb revízión esik át. A kijelölt szentírási igeszakaszokon túl (amely a hat évre elosztva tartalmaz ószövetségi, evangéliumi, és az Újszövetség levélirodalmából ún. episztoláris textusokat), minden egyes vasárnapnak van egy teológiai sajátossága, amely meghatározza az istentisztelet liturgiáját: az imádságot, lekciót, énekeket. A perikóparend elválaszthatatlanul kötődik az egyházi évhez, ezért jelöljük az adott vasárnap nevét, illetve jelezzük az eredetileg az óegyházi liturgiai hagyományból származó kijelölt evangéliumot is, függetlenül az igehirdetés alapigéjétől.
 2. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 3. Február 16-án (szerdán) indul a felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni.
 4. Február 22-én (kedden) 18 órakor tartjuk idei első Kávéházi estünket a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban “Önismeret a mindennapokban” címmel. A témáról beszélget Dr. Mézes Zsolt és Dr. Kovács Krisztián, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusai. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 5. Presbitériumunk döntése alapján 2022-ben az ajánlott Egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2000 Ft, nyugdíjas Testvéreink számára 1000 Ft, diákoknak pedig 600 Ft.

Hétközi alkalmaink (II.14-19.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 9,2–13) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak köre GYT

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk gyülekezetünkért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs; 10:00: Beszterczey András; 18:00: Paczári-Pongor Melinda