Istentisztelet 2022. augusztus 21.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

ÉLET KRISZTUS TÖRVÉNYE SZERINT
Igehirdető: Oláh István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 10. VASÁRNAP
Ez a vasárnap kiemelkedik a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok sorozatából. Emléknap: az egyház Jeruzsálem pusztulására emlékezik, amelyet Krisztus – sírva – megjövendölt, s amely 70-ben be is következett. Megtérésre hívó emlékezés!

Az igehirdetés alapigéje: Mt 5,17–20
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Ujlaky Máté exmisszus-gyakornok
2. Fennálló ének: 1:1 (RÉ: 1:1)
3. Főének: 227:1–6 (RÉ: 161:1–6)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Gal 3,19–26
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 224:2 (RÉ: 162:2)
8. Igehirdetés: Mt 5,17–20 Oláh István lelkipásztor
9. Orgonazene
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 289:6 (RÉ: 200:6)
12. Úrvacsora, Ágenda (757–761 –RÉ: 458–459; 461; 467) Beszterczey András lelkipásztor
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záróének: 201:1–4 (RÉ: 166:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Fele Csongor és
Boros Nikoletta, Buri Zsolt és Erdei Judit.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Jakab Csaba 58 évet élt és Péterffy Árpád 85 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Lélekharang szólt
A Reménysugár hajléktalan misszió lélekharangjának meghúzásával emlékeztünk Jakab Csaba testvérünkre és munkatársunkra.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy 2022. augusztus 17-én megszületett Oláh Anita és Csorba Gergő gyülekezeti kántorunk gyermeke, Csorba Zsombor Sebestyén
3220 grammal, 49 centiméterrel. Mindannyian jól vannak.
2. Az úrvacsorai jegyeket Dr. Gombos Sándorné adományozta.
3. Augusztus 22–24. között a Lelkészi Hivatal zárva tart.
4. Augusztus 27-én 8–12 óra között kerül megrendezésre a következő Egyháztáji vásár a Gyülekezeti Központ belső udvarán (Leány u. 4.).
5. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra. A beiratkozásra szeptember 17-én (szombaton) 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
6. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden hónap
2. vasárnapján 9–11:30-ig.
7. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-,
a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
8. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.