Istentisztelet 2022. augusztus 07. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban

VÉGTELEN GAZDAGSÁG KRISZTUSBAN


Igehirdető: Molnár Szabolcs

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 8. VASÁRNAP
A vasárnap témája: Isten gyermekei Krisztus szeretetével szeretnek. További igeszakaszok lehetnek: Ézs 2,1–5; Jn 9,1–7; 1Kor 6,9–14(15–18)19–20; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14.

Az igehirdetés alapigéje: Márk 12,41-44
„Jézus pedig leült a templomi persellyel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25:6
3. Főének: 234:1–6 (RÉ: 379:1–6)
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe összevont gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Kor 8,7–15
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 796:1 (RÉ: 426:1)
8. Igehirdetés: Márk 12,41–44 Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
9. Orgonazene
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Ének: 208:2 (RÉ: 167:2)
13. Hirdetések
14. Záróének: 741:1–4 (RÉ: 274:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Varga Attila és Orosz Anita, Demeter Viktor és Tóth Alexandra, Izsoó Csaba és Heim Orsolya.

Szeretteink, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Nagy József 89 évet élt testvérünket és Dr. Vántsa Zoltán 87 évet élt volt presbiter testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az istentiszteletet követően Dr. Vántsa Zoltán és Fekete István emlékére fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld10,7)

HIRDETÉSEK
1. Ma 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik Szilágyi Gyula budapesti orgonaművész, aki a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán tanít.
2. Augusztus 27-én 8 és 12 óra között kerül megrendezésre a következő Egyháztáji Vásár a Gyülekezeti Központ belső udvarán (Leány u. 4.).
3. Folytatódik a „Szerelmes Nagytemplom” programsorozatunk, melynek keretében augusztus 10-én 12 órától orgonakoncerttel, 19 órától pedig borkóstolóval egybekötött rendhagyó tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket. További részletek a honlapunkon találhatók.
4. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál, Salánki Sándornénál minden vasárnap 9–11:30-ig.
5. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-, a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.
6. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.