Istentisztelet 2022. április 10. Virágvasárnap 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

BÖJT 6. VASÁRNAPJA – (VIRÁGVASÁRNAP)

2022. április 10.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

Böjt 5. vasárnapja (Virágvasárnap)

Virágvasárnap (latinul Dominica Palmarum) nagyhét nyitánya. Nagyhét minden fontos motívuma felcsendül ezen a napon. A nap összeköti a böjti előkészületi időszakot a passió eseményének megemlékezésével és ünneplésével, a szent három nappal (triduum sacrum) és annak bevezetésével. Virágvasárnap számos jel és jelkép közvetíti az ünneplést, a hozsannázó hangulatot és lelkületet. A megváltás folyamata utolsó fázisának kezdetéhez érkezünk. Az események felgyorsulnak, az emberi, sőt ördögi gonoszság koncentrálódik, de még inkább sűrűsödik Isten kegyelme. Ezzel a nappal kezdődik az egyház liturgikus életének legintenzívebb szakasza.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 17,1–8

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van; mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem.”

Az istentisztelet rendje

 1. Gyermekek virágvasárnapi műsora
 2. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 3. Fennálló ének: 624:1 (RÉ: 367:1)
 4. Főének: 630:1–6 (RÉ: 468:1–6)

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Mt 21,1–10 Telepóczkiné Gyivicsán Viktória gyülekezeti tag
 3. Imádság Telepóczki Zoltán gyülekezeti tag
 4. Ének: 482:1 (RÉ: 331:1)
 5. Igehirdetés: Jn 17,1–8 Oláh István lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 482:4 (RÉ: 331:4)
 10. Hirdetések

Hálaadás a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány 30 éves munkájáért Kollár József Kuratóriumi Elnök

 1. Záróének: 251:1–5 (RÉ: 398:1–5)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Kiss Mihály 89 évet élt, Kiss Mihályné Sass Enikő Klára Mária 84 évet élt és Hadházy László 86 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang ma Lengyel Zsolt, Kiss Mihály és felesége Kiss Mihályné Sass Enikő Klára Mária emlékére szólal meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Ma 18 órától virágvasárnapi zenés áhítatot tartunk a Debrecen Helyőrségi Zenekar szolgálatával.
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiadásában megjelent a Reformátusok Hajdú-Bihar megyében című kötet. Az ajándékkönyvek a kijáratnál etvehetőek.
 3. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban április 12-ig.
 4. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor augusztus 1–5. között lesz. A táborokra jelentkezni lehet gyülekezetünk honlapján, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 5. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 6. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09);
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09).

Hálásan köszönünk minden felajánlást!

 1. Április 17-én (vasárnap) húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai Árpád-kori templomromnál, ahová különbuszt indítunk. Kérjük, hogy részvételi szándékukat gyülekezetünk honlapján, vagy a Lelkészi Hivatalban regisztrálják. A hajnali istentiszteletet követően húsvéti reggelire is várjuk a Testvéreket a Gyülekezeti Terembe.

Hétközi alkalmaink (IV.11–16.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: 10,13–16) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő hét istentiszteleti alkalmai:

 1. április 14. Nagycsütörtök 18:00 (úrvacsora): Beszterczey András

2022. április 15. Nagypéntek

8 óra: Szász Anna Boglárka

10 óra: Oláh István

18 óra: Passiós zenés áhítat a Kántus szolgálatával

 

2022. április 16. Nagyszombat 18 óra: Paczári-Pongor Melinda

 

2022. április 17. Húsvét I. napja

hajnali istentisztelet a fancsikai templomromnál (úrvacsora): Molnár Szabolcs

8 óra (úrvacsora): Beszterczey András

10 óra (úrvacsora) – párhuzamosan gyermekistentisztelet: Dr. Fekete Károly

18 óra (úrvacsora): Püski Gábor

 

2022. április 18. Húsvét II. napja

8 óra: Molnár Szabolcs

10 óra: Oláh István

18. óra: Dancsó Zoltán