Istentisztelet 2021. október 10. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 10.

Az igehirdetés alapigéje: „Úgy tettem azért, ahogy megparancsolta nekem: nappal kivittem a batyut, amely olyan volt, mint a foglyoké, este pedig áttörtem kezemmel a falat, a sötétben kivittem a batyut, és vállamra vettem a szemük láttára. Másnap reggel így szólt hozzám az ÚR igéje: Emberfia! Ugye, megkérdezte tőled Izráel háza, ez az engedetlen nép, hogy mit csinálsz? Mondd nekik: Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Ez a fenyegető jövendölés Jeruzsálem fejedelmének és Izráel egész házának szól, akik ott élnek. Mondd: Én intő jel vagyok számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük: mint rabok mennek a fogságba.” (Ez 12,7–11)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 150:1–2
 3. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
 4. Főének: Áldjátok Istent szent templomában 1–6

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre, a 3 éven aluli gyermekek szüleikkel az Imateremben kivetítőn követhetik az istentiszteletet.

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Ez 12,1–20 Juhász László gondnok
 3. Imádság Salánki Sándorné a Diakóniai Bizottság tagja
 4. Igehirdetés előtti ének: 369:3
 5. Igehirdetés: Ez 12,7–11 Oláh István lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 378:3
 7. Imádság, Úri ima
 8. Hirdetések
  Diakóniai beszámoló Szabó Péter Csaba a Diakóniai Bizottság elnöke
 9. Záró ének: Új szívet adj 1–3
 10. Áldás

Orgona: Vad Péter – tanár- karnagy

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Oláh István, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Molnár Szabolcs

Hirdetések:

 1. Tegnap Bácsi Sára, ma Gyöngyösi Annamari Klarissza és Kiss Enikő részesült a keresztség sákramentumában.
 2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Vitányi Tibor Mátyás és Vitányi Tibor Mátyásné Szűcs Jolán.
 3. Az elmúlt héten eltemettük Lőrinczy Andrásné Kádár Erzsébet 87 évet élt testvérünket.
  Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
 4. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy gyülekezetünk honlapján továbbra is elérhetőek a hitéletünket érintő különböző kihívások, amelyek az evangélium hirdetéséhez is hozzájárulnak. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyen részt ebben a kezdeményezésben.
 5. 2021. október 11-én (hétfőn) 17:30-tól a Nagytemplom mögötti Emlékkertben szabadtéri fotókiállítás nyílik “Gyergyószéki Értékeink” címmel. A kiállítás megnyitását követően 18 órától a Karakterben Kisné Portik Irén néprajzkutató “Napmadár-Deszkába fűrészelt anyanyelv” című előadását vetítjük. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 6. 2021. október 14-én (csütörtökön) 20 órától a “A modernkori Európa pillérei – a vallási közösségek együttélése” című nemzetközi vallásközi konferencia részeként a Nagytemplomban tart hangversenyt a Kollégiumi Kántus. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 7. 2021. október 15-én (pénteken) 10 órától verses-dalos délelőttre hívja az érdeklődőket a Nyitott Ajtó Szociális Központ (Múzeum u. 2. sz.). Az ősszel kapcsolatosan várjunk a kedves verseket és dalokat! Az alkalmunkat szeretetvendégséggel zárjuk. Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 52/314-736.
 8. 2021. október 16-án (szombaton) 8:00-11:30 között újra Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2. szám belső udvarán. Mindenkit szeretettel várunk!
 9. 2021. október 16-án (szombaton) 17 órától tartjuk a Női kör következő alkalmát a Leány utcai Gyülekezeti Központban.
 10. 2021. október 17-én (vasárnap), az önkéntes liturgiai csoport szolgálatáról tartanak tájékoztatót Horsai Ede és Szilágyi Tamás lelkipásztorok az Imateremben a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően.
 11. 2021. október 22-én (pénteken) 17 órától a Missziói Bizottság szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Gyülekezeti Terembe Kevezsda Szilvia felvidéki magyar misszionárius előadására, aki a Kelet-afrikai Malawiban végez szolgálatot. A külmissziós előadásra a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 12. Újra meghirdetjük gyülekezetünkben a Kávéházi estek beszélgető-sorozatot. Az első alkalmat 2021. október 29-én (pénteken) 18 órától tartjuk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban “A tanítás reformjától az élet reformációja felé…” címmel. A kávéházi esten dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár és dr. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus beszélget a reformáció mai aktualitásáról. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 13. 2021. október 31-én (vasárnap), a reformáció évfordulóján úrvacsorás istentiszteletet tartunk 10 órától.
 14. 2021. november 20-án (szombaton) tartjuk az V. Nagytemplomi Jótékonysági Bált a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Az asztalok foglalására és jegyvásárlásra október 20-tól lesz lehetőség személyesen a Lelkészi Hivatalban. A felnőtt belépőjegy ára 6.000 Ft/fő, a 3-14 közötti gyermekek számára a belépőjegy 3.000 Ft/fő, mely magában foglalja a vacsora, desszert és a pezsgős koccintás árát.
 15. Egyházunk Zsinatának döntése alapján 2021. november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet, amely megvásárolható a Karakter Könyvesbolt és Kávézóban.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkipásztorok, presbiterek szolgálatáért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

 

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

 

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige:

Mk 4,26–34)

Kedd:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaóra

17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítő

18:00 Kórus

18:30 Házi csoport

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

19:00 Egyetemisták köre

Felnőttként konfirmáltak köre

Kőszikla bibliakör

 

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

Szombat:

17:00 Középkorúak bibliaköre (következő alkalom: október 2.)

Ifjú házasok köre (hónap 2. szombatja)

Női kör (következő alkalom: október 16.)