Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 11.

Az igehirdetés alapigéje: „Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt! Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izráelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben marad .”(4Mózes 21,4-9)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 65: 1
3. Főének: 134: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jn 3,14-21; 1Kor 10,6-13
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 321: 2
8. Igehirdetés: 4Móz 21,4-9 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 323: 2
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 328: 1-4
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 10:00 – Oláh István, 18:00 – Szász Anna Boglárka
________________________________________

Hirdetések:.
1.Az elmúlt héten eltemettük Halász Istvánné Kónya Mária 92 évet élt testvérünket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

2. A Rákóczi-harang:
– április 8-án 12:30-kor Sarkadi István emlékét hirdette.
– április 9-én 11:30-kor Virágh László nyugalmazott református lelkipásztor halálának 10. évfordulójára szólalt meg.
________________________________________

1. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 20-ig van lehetőség a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására. Ez a támogatási forma nem igényel plusz anyagi ráfordítást, csupán néhány perc figyelmet, azonban nagy segítséget jelent a Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványai számára. Kérjük a Testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával lehetőség szerint segítsék a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány, az Immánuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány vagy a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány munkáját. Az Alapítványaink adószámai megtalálhatóak a gyülekezet honlapján.

2. 2021. április 17-én (szombaton) 9-12 óra között Egyháztáji Vásárt rendezünk a Leány utca 2. belső udvarán. Helyi termelők és kézművesek termékeit tudjuk megvásárolni kedvező áron, például sajtokat, szörpöket, tésztákat, csokoládékat és kerámia ajándéktárgyakat is.

3. 2021. április 17-én (szombaton) 17 órától tartjuk az Újrakezdés – Dicsőítő evangelizációs sorozat második alkalmát, melyet a járványügyi korlátozások miatt online közvetítésen keresztül lehet követni a gyülekezet honlapján és Facebook oldalán keresztül. Az evangelizáció szolgálatát Gál Lajos baptista lelkész végzi, bizonyságot tesz hitéről Szikora Marcell szoftverfejlesztő, a dicsőítést a Nagytemplomi Gyülekezet Zenekara vezeti.

4. Szeretnénk a gyülekezeti tagok figyelmébe ajánlani az Országos Vérellátó Központ felhívását, miszerint a járvány elleni védekezéshez nagyban hozzájárulhatunk véradással, vagy aki már átesett a koronavírus fertőzésen, az vérplazma adásával is segítheti a védekezést. Kérjük, aki teheti, segítse az egészségügy munkáját, és jelentkezzen a Bem téren található Vérellátó Központban!

5. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

6. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

7. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást május 9-re tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára május 2-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

8. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban.

9. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

10. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)