Istentisztelet 2021.03.21. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 21.

Az igehirdetés alapigéje: „Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.”(130. Zsoltár)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 130: 1
3. Főének: 226: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 14, 11-19
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 294: 1
8. Igehirdetés: 130. Zsoltár Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: Szívem telve van veled
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 464: 1-4
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. március 28.
Igehirdetők: 08:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Püski Gábor,
18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben Kovács Sándor Lajos és Kovács Krisztina.

2. A Rákóczi-harang:
– március 15-én 11 órakor Erdős Kálmánné (Balogh Andrea Erzsébet) születésének 90. évfordulóját hirdette.
________________________________________

1. Egyházunk Zsinatának határozata alapján a romló járványügyi helyzetre való tekintettel gyülekezetünkben március 8-tól kezdve szünetelnek a személyes jelenléttel járó alkalmak. A Zsinat Elnökségi Tanácsa március 26-án dönt a következő időszakról, így arról is, hogy a húsvéti ünnepkör alkalmain újra együtt lehetünk-e az istentiszteleteken, vagy továbbra is csak online térben követhetjük az alkalmakat. Arra kérjük a Testvéreket, hogy kövessék figyelemmel gyülekezetünk honlapját és közösségi oldalát, ahol a Zsinati döntést követően közzétesszük a gyülekezeti élet változásait.

2. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

3. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu).

4. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra nagytiszteletű Beszterczey András lelkipásztort hívta meg. Egyházi törvényeink szerint a választást megelőzően két vasárnap hirdetni kell a választásnak az időpontját, amelyet április 18-ra tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára április 11-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

5. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó továbbra is árusít kávét elvitelre, illetve a webshopon keresztül lehet könyveket rendelni.

6. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a legújabb önkéntes feladatok, melyeket a Kihívások évére hirdettünk meg. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.

7. A húsvéti ünnepkörben szeretnénk újra tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy ezen a Húsvéton is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Pénzadományaikat kérjük, juttassák el személyesen a Lelkészi Hivatalba vagy átutalással a Nagytemplom számlaszámára.
A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a Lelkészi Hivatalban.

8. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

9. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

10. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)________________________________________