Istentisztelet 2021.01.10. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 10.
Az igehirdetés alapigéje: „Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: A te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe.” (János 4, 53)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 166: 1
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
3. Főének: 226: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 4, 46-54
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 451: 1
8. Igehirdetés: János 4, 53 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 165: 4
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 225: 1, 2, 8
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentisztelete: 2021. január 17.
Igehirdetők: 10:00 – Beszterczey András
________________________________________

Hirdetések:
1. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten Isten áldását kérte házasságkötésére Berdó Péter és Dr. Sari Katalin.

2. Az elmúlt héten eltemettük Nagyné Berta Rózsa Ilona 73 évet élt presbiter testvérünket és Beck Ferencné Hosszu Lenke Katalin 81 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)

3. A Rákóczi-harang:
– 2020. január 6-án, 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjainak emlékét hirdette.
________________________________________

1. Az Egyházközség Elnökségének döntése alapján a vírushelyzet miatt január 17-én a 10 órakor kezdődő istentisztelet lesz megtartva, illetve január 17-én és 24-én sem tartunk 18 órától istentiszteletet, hanem mindenkit szeretettel várunk a 17 órakor kezdődő ökumenikus alkalmakra.

2. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

3. 2021. január 17-24 között Ökumenikus Imahetet tartunk.

4. Egy háromhetes év eleji gyülekezeti böjtöt tartunk 2021. január 11. és 31. között, amelyre
hívjuk a testvéreket, hogy csatlakozzanak. A böjt során lemondunk bizonyos dolgokról
(legyenek azok ételek, italok vagy más jellegű kedvtelések) és otthonainkban külön-külön,
mégis közösen könyörgünk gyülekezetünk jövőjéért, ennek az évnek az áldásaiért.
Böjtölésünkhöz két fontos imatémát határoztunk meg: a Vad Zsigmond lelkipásztor
testvérünk nyugdíjba vonulása miatt esedékes lelkészválasztást és a gyülekezetünk lelki-
hitbeli megújulását. Arra hívjuk a testvéreket, hogy ebben a 21 napban, január 11. és 31.
között közösen böjtöljünk és imádkozzunk gyülekezetünkért!
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak az újév áldásaiért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
2021. január 17-24.
„Maradjatok meg szeretetben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15, 5-9)

Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház
Január 17. vasárnap, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Seszták István görögkatolikus főhelynök
Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes
Imaközösséget vezeti: Kapin István görögkatolikus parókus

Evangélikus Templom
Január 18. hétfő, 17.00 óra:
Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Igét hirdet: Dr. Pafkó Tamás baptista lelkipásztor
Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Református Nagytemplom
Január 19. kedd, 17.00 óra:
Köszöntés: Oláh István református lelkipásztor
Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Imaközösséget vezeti: Püski Lajos református lelkipásztor

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház
Január 20. szerda, 17.00 óra:
Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök
Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

Református Nagytemplom
Január 21. csütörtök, 17.00 óra:
Köszöntés: Hadházi Tamás református esperes
Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök
Imaközösséget vezeti: Tóth Tamás református lelkipásztor

Baptista Imaház – Szappanos utca
Január 22. péntek, 17.00 óra:
Köszöntés: Komlósi Sándor baptista lelkipásztor
Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Megtestesülés Római Katolikus Templom
Január 23. szombat, 17.00 óra:
Köszöntés: Tóth László római katolikus esperes
Igét hirdet: Oláh István református lelkipásztor
Imaközösséget vezeti: Tóth László római katolikus esperes

Református Nagytemplom
Január 24. vasárnap, 17.00 óra:
Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök
Igeolvasás: Bereczki Lajos baptista lelkipásztor – rektorhelyettes
Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus
Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor
Záróima, Úri ima: Palánki Ferenc római katolikus püspök
Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor
Áldás: szolgálattévők közösen

Az ökumenikus imahét perselyadományát
a debreceni járványkórház eszközbeszerzése támogatására ajánljuk fel