A Szentírás számtalan helyen feljegyzi, hogy Isten népe böjtben és imában járul az ő Ura elé. Maga Jézus Krisztus is úgy tanít a hegyi beszédben a böjtölésről, mint ami a hívő ember magától értetődő, újra és újra visszatérő cselekedete: „Amikor pedig böjtöltök…” (Mt. 6,16) Erre hívjuk most az egész gyülekezetet!

2021. január 11. és 31. között egy háromhetes év eleji böjtre hívjuk a testvéreket, amikor közösen könyörgünk gyülekezetünkért. Ennek során természetesen bármit az Úr elé vihetünk a gyülekezetünkkel kapcsolatban, amire Szentlélek indít, de két fontosabb témát határoztunk meg, ami közös ügyünk, ami meghatározó az előttünk álló évben, hogy ezekért közösen imádkozzunk Istenhez:

1. Az egyik téma a lelkészválasztás, amely Vad Zsigmond lelkipásztor testvérünk nyugdíjba vonulása miatt esedékes gyülekezetünkben a 2021-es évben. Imádkozzunk azért, hogy ne emberi tervek, elgondolások, hanem Isten akarata valósuljon meg ebben az ügyben; mi – mint gyülekezet – ismerjük fel azt, hogy Isten kit szeretne megválasztott lelkészként látni közösségünkben, akit Ő maga hív el erre a szolgálatra. Könyörögjünk azért, hogy egy olyan pásztor kerüljön megválasztásra, aki a Lélek vezetése alatt él és prédikációiban az Isten Igéjének ereje és hatalma nyilvánul meg.
2. A másik meghatározó imatéma a gyülekezetünk megújulása. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek áradjon ki a gyülekezetünkre és újítsa meg egyénileg is a hitéletünket, és közösségileg is egészen formáljon át, bűneinkből tisztítson meg bennünket, adjon egy Jézus Krisztusért égő szívet. Kérjük Istent, hogy hadd tapasztaljuk meg a gyülekezeti élet minden területén azt a felfrissülést, amit csak egyedül Ő tud elhozni.

Néhány szó a böjtünkről:
A böjtünk során választásunk szerint bármiről lemondhatunk: akár bizonyos fajta ételekről, italokról (pl. húsok, kenyér, édesség, alkohol, üdítők stb.), egyes étkezésekről (reggeli, ebéd vagy vacsora), vagy bármilyen más kedvtelésünkről, szórakozásunkról (pl. tévézés, filmek, sorozatok, könyvek stb.). Ez utóbbiak esetében a felszabadult időnket is Istennel tudjuk tölteni. Mindenkinek a szabad döntése, hogy egészségi állapotának, illetve körülményeinek megfelelően mit tud vállalni. Figyeljünk arra, hogy áldozathozatalunk mellett minél több időt fordítsunk az Istennel való kapcsolatunkra.

Arra bátorítjuk a testvéreket, hogy e három hétben ne csak imádkozzunk gyülekezetünkért, hanem az imádságunk mellett böjtöléssel is vállaljunk áldozatot. Hiszen azt láthatjuk a teljes Biblián végigvonulva, hogy a böjtölés megerősíti az odaszánásunkat, és így az imádságunkat. Vigyük újra és újra a Mindenható elé ezeket a témákat ebben a 21 napban, és így könyörögjünk azért, hogy – mint gyülekezet – tudjunk Isten vezetésében járni, hogy az Ő jó terve megvalósulhasson közöttünk!