Istentisztelet 2020. május 3. 10 óra

2020. május 3. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Anyák napja

Az igehirdetés alapigéi: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”
(Zsolt 25,4-5)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Anyák napi köszöntés
4. Főének: 25,1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 25
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 265,1
9. Igehirdetés: Zsolt 25,4-5 – Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 200,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 272,1;5-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentisztelete: 2020. május. 10.
Igehirdető: 10:00 – Vad Zsigmond
________________________________________
Hirdetések:
1. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Ozsváth András születésének 100. évfordulóját fogja hirdetni.
________________________________________
1. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt helyezünk az előttünk lévő időszakban a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni a veszélyhelyzet idején is.
A Lelkészi Hivatal a veszélyhelyzet idején rendkívüli ügyeleti rendben működik, a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a testvéreknek, akkor tájékoztatást a nagytemplom@reformatus.hu e-mail címen, vagy hétköznap 10-16 óra között a 06 52 614-160-as telefonszámon kaphatnak.

2. Érezve a jelenlegi helyzet súlyos gazdasági következményeit, a gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket. A húsvéti áldozatos boríték adományai is ezt a célt szolgálják. Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090

3. Gyülekezetünk önkéntesekkel szájmaszkok készítését is elkezdte. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak: varrásban, szállításban, felhasználható anyag felajánlásával. Várjuk azokat is, akik ezt a szolgálatot pénzbeli adományaikkal tudják támogatni (egy maszk anyaköltsége: kb. 200 Ft) Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, adomány vírus elleni védekezésre megjegyzéssel. Az önkéntesek számára, a jelen helyzetnek megfelelően tudunk igazolást kiállítani. Bővebb információt gyülekezünk honlapjáról és a következő telefonszámon lehet kapni: 06-30-67-60-205

4. Bemutatkoznak a Nagytemplom Alapítványai!
Debreceni Nagytemplomért Alapítvány:
Célja, hogy a Nagytemplom, mint a magyarországi klasszicista építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, országos és nemzetközi jelentőségű műemlék épület megőrzését az alapítvány saját anyagi eszközeivel elősegítse.
Adószám: 18556403-1-09
Immánuel Alapítvány
A közel 30 éve működő alapítvány egyházközségünk halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatalok nappali ellátására létrehozott Immánuel Otthonát hivatott segíteni. Támogatja ezen fiatalok életminőségét segítő eszközök beszerzését, a speciális terápiás módszerek, művészeti tevékenységek bevezetését és fenntartását.
Adószám: 19123350-1-09
Nyitott Ajtó Alapítvány
Anyagi segítséget kíván nyújtani igazoltan segítségre szorulóknak a gyülekezetben, illetve Debrecen körzetében.
Adószám: 18553125-1-09
Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány
Az alapítvány támogatja a tiszántúli gyülekezetek javításra szoruló orgonáinak a felújítását, továbbá támogatást nyújt a kántorképzés és gyülekezeti kórusok számára, elősegíti egyházzenei könyvek, új zeneművek kiadását. Emellett segíti kórustalálkozók és egyházzenei rendezvények szervezését.
Adószám: 19128410-1-09

5. Kérjük a Testvéreket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a Magyar Református Egyház szolgálatait. Technikai szám: 0066
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)