Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt
középen, és ezt mondta: Békesség nektek!” (Jn 20,26b)

Kedves Testvéreink!

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális
Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét,
valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes
elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra
tervezett marosvásárhelyi Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.
Fájdalommal osztozunk egyháztagjaink gyászában, akik elveszítették szerettüket a járvány
következtében. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért. Tiszteletünket fejezzük ki mindazok
felé, akik az egészségügyben küzdenek az emberi életek megmentéséért. Emellett azok felé
is, akik ebben a rendkívüli helyzetben lehetővé teszik polgári társadalmaink alapvető
működését. Köszönjük a lelkipásztorok helytállását, akik a járvány nehéz napjaiban – a
kapcsolattartás új formáit megtalálva – bátorítják a gyülekezeti tagokat, és minden
testvérünket, aki lelki megerősítésre vágyik. Istentől kérünk számukra erőt, ahogy
imádkozunk országaink vezetőiért és a felelős döntéshozókért is. Imádkozunk református
testvéregyházainkért szerte a világon, a protestáns testvéreinkért és mindazokért, akik az Úr
nevét segítségül hívják ezen a Földön, hogy lehessünk Isten hozzánk forduló szeretetének
eszközei ebben a válságos helyzetben. Hozzá kiáltunk, hogy irgalmazzon nekünk,
embergyermekeinek, és adja meg a járvány mielőbbi elmúlását.
Bátorítson bennünket az ige szava ma is, a karantén, a kényszerű bezárkózás idején: a
Feltámadott Úr Jézus Krisztus a zárt ajtók mögött is velünk van és békességet tud adni a
számunkra. Ez a békesség hassa át az életünket és erősítsen bennünket mindaddig, míg újra
találkozhatunk egymással istentiszteleti alkalmainkon, és a Magyar Református Egyház
közösségében is.

Kelt: 2020. április 27-én.

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Szabó István s.k. püspök és Veres Sándor s.k. főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k. püspök és Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla s.k. püspök és Dr. Dézsi Zoltán s.k. főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter s.k. püspök és Kel József s.k. főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor s.k. püspök és Nagy Béla s.k. főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István s.k. püspök és Bara Lajos István s.k. főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla s.k. püspök és Székely Károly s.k. főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László s.k. püspök és Fekete Vince s.k. főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József s.k. püspök és Ábrám Tibor s.k. főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly s.k. püspök és Dr. Adorján Gusztáv s.k. főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület