Istentisztelet 2020. május 17. 10 óra

2020. május 17. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

2020. május 17. – Tanítás az imádságról
Az igehirdetés alapigéi: „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Mt 6,9-13)

Az istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk a toronyteremben.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Előfohász
4. Zenemű: Anonymus: Sonata
5. Igeolvasás: Zsolt 66,8-11.16-20 – Oláh István lelkipásztor
1Tim 2,1-6 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: Bárdos Lajos: 23. zsoltár
8. Igehirdetés: Mt 6,9-13 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Zenemű: Palestrina: Dies Sanctificatus
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Zenemű: Mozart: Exultate jubilate – Alleluia
12. Hirdetések – Oláh István lelkipásztor
13. Záró ének: 261,1-2
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti kórus énekét egy korábbi istentisztelet felvételéből hallhattuk.
A zeneműveket előadja a Kodály Filharmonikusok rézfúvós kvintettje.
Közreműködnek: Csősz János és Györgyfi Zsolt – trombita, Héra András – kürt,
Alexa Lajos és Péntek Kálmán – harsona
________________________________________
Istentiszteleti alkalmak:
2020. május 21. 10.00 óra, Áldozócsütörtök, Igehirdető: Dr. Fekete Károly
2020. május. 24. 10.00 óra, Igehirdető: Vad Zsigmond
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Verdes Jánosné (Huszti Jolán) 91 évet élt, Bán Gyula 69 évet élt és Molnár János 66 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
2. A Rákóczi-harang:
– Május 14-én 11 órakor Barabás Mihály református lelkipásztor halálának 18. évfordulóját hirdette.
– Május 16-án 11 órakor Gondos Miklósné és Sarkadi István emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Bán Gyula emlékére fog megszólalni.
________________________________________
1. A mai vasárnap az első nyilvános istentiszteletet tartjuk a Nagytemplomban a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Nagy öröm számunkra, hogy újra találkozhatunk. Egyházközségünk Elnöksége a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslatára szabályzatot állított összetett arra nézve, hogy milyen feltételek mellett látogathatók az istentiszteletek. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
2. Ma délután este 6 órakor dicsőítő istentiszteletet közvetítünk online a Nagytemplomból.
3. 2020. május 21-én, áldozócsütörtökön de. 10 órától tartunk istentiszteltet itt a Nagytemplomban.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntesei szájmaszkokat osztottak a templom bejáratánál az istentiszteletre érkezőknek. A Szeretetszolgálat 27 ezer szájmaszkot adományozott egyházunk gyülekezeteinek, hogy segítse a templomi istentiszteleten való részvételt. Köszönjük a Szeretetszolgálat támogatást és kérjük a testvéreket, hogy a továbbiakban is támogassák a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját.
5. A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig, 10-től 16 óráig, és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
6. Elkészültek a pünkösdi borítékok, amelyeket a kijáratnál át is lehet venni.
7. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt helyezünk a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni.
8. Érezve a helyzet súlyos gazdasági következményeit, a gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket.
Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
9. Gyülekezetünk, önkéntesek segítségével szájmaszkok készítését végzi. Ezek a maszkok moshatók, fertőtleníthetők, és többszöri felhasználásra is alkalmasak. Várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik ebben a szolgálatunkban segíteni tudnak. Pénzbeli adományaikkal is támogathatják a testvérek ezt a szolgálatot. Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, „adomány vírus elleni védekezésre” megjegyzéssel.
10. Adóbevallás benyújtási határideje előtt felhívjuk a testvérek figyelmét az adó 1% felajánlásának lehetőségére, amellyel Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványait támogathatják.
Debreceni Nagytemplomért Alapítvány: Adószám: 18556403-1-09
Immánuel Alapítvány Adószám: 19123350-1-09
Nyitott Ajtó Alapítvány Adószám: 18553125-1-09
Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány Adószám: 19128410-1-09
11. Kérjük a Testvéreket, hogy adójuk másik 1%-ának felajánlásával támogassák a Magyar Református Egyház szolgálatait. Technikai szám: 0066
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)