Istentisztelet 2020. június 21. 10 óra

2020. június 21. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,24;27)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 300,1-4
5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor
6. Igeolvasás: Mt 14,22-33
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 299,1;3
9. Igehirdetés: Mt 14,24 és 27 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 460,5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 445,1;5-6
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. június 28.
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – Dr. Fekete Károly,
18:00 – Oláh István
________________________________________
Hirdetések:
1. Az istentiszteleten Antal Lilla, Bolgár Áron Zalán, Király Ottó, Jenei Hunor Balázs gyermekek részesültek, és istentisztelet után Nagy Benett fog részesülni a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Molnár Lajos 64 évet élt, Kele Ferencné Dr. Kovács Mária 77 évet élt, Bíró Imréné (Gorza Valéria) 87 évet élt, Molnár Sándor Andrásné (Hajdu Anna) 85 évet élt, Zsiros József 100 évet élt, Dr. Bajkó Mátyásné (Dr. Pájer Ágota Emilia) 82 évet élt, Reményi László Gyuláné (Boér Júlia) 91évet élt, Sipos Zsuzsanna 75 évet élt, és Czene Lászlóné (Hagymási Erzsébet) 90 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
3. A Rákóczi-harang:
– Június 20-án, 10 órakor Tőkei Zsigmondné (Lizák Erzsébet) halálának 1. évfordulóján szólalt meg.
– Istentisztelet után Zsiros József nyugalmazott református esperes-lelkipásztor emlékére szólal meg.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
2. 2020. szeptember 26-án, szombaton lesz Gyülekezeti Napunk a Dorcas kempingben.
3.A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig, 10-től 16 óráig, és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
4. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó újra várja a testvéreket, hétfőtől szombatig 10 és 17 óra között tart nyitva. Könyvesboltunk kínálata megtalálható az új webshopunkban, melynek internetes elérhetősége: https://karakter1517.shoprenter.hu/
5. A vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteleteket a Debrecen Televízió 2020. augusztus 16-ig élő adásban közvetíteni fogja.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)