Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra

2020. július. 26. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai! Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen! Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék el Áron ruháját, hogy fel lehessen szentelni, és így az én papom legyen! Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük: a hósent, éfódot, palástot, mintás köntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek, Áronnak és fiainak, hogy az én papjaim lehessenek! Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat használjanak hozzá!” (2 Móz 28,1-5)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Főének: 392,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 14,53-64
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 227,1
8. Igehirdetés: 2 Móz 28, 1-5 – Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens
9. Igehirdetés utáni ének: 225,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
12. Záró ének: 230,1-5
________________________________________
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. augusztus. 2.
Igehirdetők: 8:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Vad Zsigmond,
18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Kovács Attila 70 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Halega Dávid és Liptai Dóra.
3. A Rákóczi-harang:
– Július 23-án Dr. Szilasy Gyuláné halálának 2. évfordulóját hirdette.
– Július 24-én és a mai istentisztelet után Koroknay Árpád emlékét hirdeti.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni. Tekintettel a környező országokban látható folyamatokra és a hazai turizmus fellendülésére, az istentisztelet után a kézfogást mellőzzük.
2. Megkezdődött a Leány utcai épületek felújítása.
3. Július 27-én, hétfőn kezdetét veszi gyülekezetünk nyári napközis gyermektábora. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban ezt a tábort, és minden résztvevőjét.
4. Július 29-én, szerdán az Édesanya Gyermek klub következő alkalma a Leány utcai épületek felújítása miatt, a Nyíl utca 94. szám alatti Kismókusos Családi napköziben lesz megtartva.
5. Augusztus 2-án, vasárnap 18 órától Zenés áhitat lesz a Nagytemplomban.
6. Szeptember 26-án, szombaton lesz Gyülekezeti Napunk a Dorcas kempingben.
7. Újra látogatható a Nagytemplom a turisták számára. A Kálvin János Galéria időszaki kiállítását – Dr. Kocsis Attila: A Biblia üzenete bélyegeken – című tárlatát nyár végéig meghosszabbítottuk. Megújult kiállítóterekkel és új attrakciókkal várunk vissza minden kedves látogatót!
8. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételi eljárást hirdet, amelyre szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését. Bővebb információ a www.felveteli.drhe.hu weboldalon található.
9. Augusztus 16-án Konfirmáció vasárnapja lesz, ahol az új kenyérért való hálaadás alkalmából megterítjük az Úrasztalát.
10. Az Immánuel Otthon és Iskola új épületének építése megkezdődött a Kishegyesi út 156. szám alatt.
11. A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig 10-től 16 óráig, és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
12. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó újra várja a testvéreket, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között tart nyitva. Könyvesboltunk kínálata
megtalálható az új webshopunkban, melynek internetes elérhetősége:
www. karakter1517.shoprenter.hu
13. A vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteleteket a Debrecen Televízió augusztus 16-ig élő adásban közvetíteni fogja.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)