Istentisztelet 2020. február 16. 10 óra

2020. február 16. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat.” (Ef 5,29)

Az igehirdetés témája: Családdá formál az Isten
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 275,5
4. Főének: 166,1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ef 5,21-33
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 474,1
9. Igehirdetés: Ef 5,29 – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 165,5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Jubiláló házastársak fogadalma és megáldása – Oláh István lelkipásztor
14. Imádság a házasságokért – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
15. Záró ének: 278,1-2;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. február 23.
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – Oláh István
18:00 – Püski Gábor
Február a házasság hónapja gyülekezetünkben.
A következő vasárnap igéje: Mt 6,33 Címe: Isten ajándéka
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Kapusi Áron Kálmán gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Haska Tibor 42 évet élt, Széles Károly 78 évet élt, Kóródi Anna (Herbály Anna) 77 évet élt, és Katona Áronné (Bújdosó Piroska) 87 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– A mai napon 9 órakor Dusa István halálának első évfordulóját hirdette.
– Istentisztelet után Kóródi Anna, majd Széles Károly emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
2. Február 17-én, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Február 21-én 17:30-tól Csapatjáték szerelemmel címmel házasságépítő, megerősítő, interaktív estet szervezünk házasságban élőknek a Gyülekezeti Teremben. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu címen lehet február 18-ig.
4. Február 23-án a 10 órás istentiszteletet követően nyitjuk meg Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor „A magvetés bibliai üzenete bélyegeken” című kiállítását. Mindenkit szeretettel várunk.
5. Böjti lélekfrissítő alkalomra várjuk a testvéreket 2020. február 27-én, csütörtökön 18.00 órától a Nagytemplom Imatermébe. Bővebb információért Tóth Dorottya Tünde lelkipásztorhoz forduljanak.
6. Megjelent Dr. Gaál Botond: Keresztyén értékek az európai kultúrában című könyve és Pécsi Samu: Úton hazafelé című verseskötete, amelyek megvásárolhatók a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
7. Tavasz köszöntő családi délelőttre hívjuk a gyermekeket szüleikkel együtt, amely március 7-én 10 órától fog kezdődni a Nagytemplomban.
8. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
9. A Magyar Református Szeretetszolgálat a februári hónapban a tűzifa program támogatását kéri a gyülekezetektől, hogy minél több rászoruló testvérünkön segíthessünk a leghidegebb hónapokban. Az elmúlt évben 100 családnak biztosított a Szeretetszolgálat egy heti tüzelőanyagot, ennek értéke négy millió Forint volt. A tűzifa programot a 1358-as adományvonal felhívásával, valamint online rendszeren keresztül tudják a testvérek támogatni az adomany.jobbadni.hu címen.
10. Gyülekezeti nyári és gyermektáboraink:
– Gyülekezeti táborunk 2020. június 29 és július 5 között kerül megrendezésre Berekfürdőn.
– 2020. július 13-17. között Angol nyelvű skót tábort szervezünk 6-11 év közötti gyermekek részére a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 13-17. között Scottish Camp 2020 angol nyelvi tábort szervezünk 12-18 évesek számára a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 27-31. között Napközis hittan tábort szervezünk 4-10 év közötti gyermekek részére a Debrecen-Bánki Református Általános Iskolában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. június 30.
A táborokra regisztrálni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– a házasság hetének áldásaiért
– gyülekezetünk egységéért
– betegeinkért
________________________________________
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően 9:30-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)