Istentisztelet 2020. április 10. 10 óra

2020. április 10. 10 óra – Nagypéntek

Az igehirdetés alapigéje: „Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
(Lk 23, 34)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 294,1
3. Főének: 341,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 22,39-63 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Ének: Fájdalmak órái – előadja: Fekete Katalin, kíséri: Csorba Gergő
7. Igeolvasás: Lk 22,63 -Lk 23,12 – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
8. Ének: Jézus Megváltóm vagy nékem… – előadja: Fekete Katalin, kíséri: Csorba Gergő
9. Igeolvasás: Lukács 23, 13-47 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Imádság
11. Igehirdetés előtti ének: 466,1
12. Igehirdetés: Lukács 23, 34 – Oláh István lelkipásztor
13. Igehirdetés utáni ének: 342,1
14. Imádság, Úri ima, Áldás
15. Hirdetések, adakozásra felhívás
16. Záró ének: 295,1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Istentiszteleti rend a Nagytemplomban a húsvéti ünnepkörben:
Április 10., Nagypéntek 19 óra: Oláh István
Április 11., Nagyszombat19 óra: Dr. Fekete Károly
Április 12., Húsvét hajnali istentisztelet 5 óra 30 perc: Molnár Szabolcs
Április 12., vasárnap (húsvét 1. napja) 10 óra: Dr. Fekete Károly, Ágendázik: Vad Zsigmond
Április 13., hétfő (húsvét 2. napja) 10 óra: Vad Zsigmond