Istentisztelet 2020.10.18. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 18.

Az igehirdetés alapigéje: „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire…” (Zsolt 105, 1-5)

Ünnepi istentisztelet rendje–harangjáték átadása

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 167: 1-3
3. Felszentelő ige, áldás
4. Harangjáték
5. Igeolvasás: Zsolt 105,1-11 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Imádság
6. Gyülekezeti kórus: Halleluja
7. Igehirdetés: Zsolt 105,1-5 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
8. Igehirdetés utáni ének: 105, 1
9. Ima, Úri ima
10. Harangjáték
11. Beszámoló Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. Harangjáték
13. Köszöntő Dr. Papp László polgármester
14. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
15. Záró ének: 264: 1-2, 5
16. Áldás
________________________________________

Az istentiszteletről való kivonulást követően a harangjáték meghallgatható a Kossuth téren.
Orgona: Csorba Gergő–gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. október. 25.
Igehirdetők: 8:00 –Szász Anna Boglárka 10:00 – Oláh István, 18:00 – Tóth Dorottya Tünde
________________________________________

Hirdetések:
1. A mai napon Nótin Emilia Barbara és Fleischer Levente gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Gacs Viktor és Balogh Anett
3. Az elmúlt héten eltemettük Simon Pálné (Győri Erzsébet Julianna) 87 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)
________________________________________

1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, azért hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

2. Örömmel tájékoztatjuk a Gyülekezetet, hogy október 4-étől a Debrecen Televízió ismét közvetíti a délelőtt 10 órás istentiszteletet.

3. November 1-én, vasárnap Gyászolók vasárnapját tartunk a gyülekezetben. A Feltámadott Krisztus szeretetével és az örök élet reménységében hívjuk gyászoló, szerettükre emlékező Testvéreinket!

4. Diakóniai szolgálatunk keretén belül vállaljuk, hogy október 24-30. között segítünk gyülekezeti tagjainknak, akik nem tudják egyedül megoldani a szeretteik sírjaihoz való eljutást. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatal telefonszámán (0652614160) és Libor Andrea diakónusnál. (0630 5832794; diakonia@nagytemplom.hu), továbbá várjuk azon önkéntesek jelentkezését is, akik a szállításban segíteni tudnak.

5. Október 30-án, pénteken 18 órától Orgona-Harang-Játék címen reformáció ünnepi hangversenyt tartunk a Nagytemplom két orgonáján, valamint új harangjátékán. Közreműködnek: Csorba Gergő és Sárosi Dániel orgonaművészek. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6. Október 31-én, 17 órakor REFORMÁCIÓ ünnepi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.

7. Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy lehetőségük van az egyházfenntartói járulék, valamint egyéb adományok befizetésére banki átutaláson keresztül is az Egyházközség bankszámlaszámára. A Gyülekezet bankszámlaszáma megtalálható a honlapunkon is. (11738008-20080437). Mivel a járványhelyzet Egyházközségünk költségvetésében is komoly nehézségeket okoz, kérjük a Testvéreket, viseljék szívükön a Szentírás szavait: “Egymás terhét hordozzátok”.

Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.

________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)