Istentisztelet 2020. 10. 04. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 04.

Az igehirdetés alapigéje: „Akkor üzent érte Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Ammíél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefíbóset, Saul fiának, Jónátánnak a fia, arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította: Mefíbóset! Ő így felelt: Itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki: Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónátánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel.” (2Sámuel 9,5-7)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Papp Imola segédlelkész
2. Fennálló ének: 89: 1
3. Főének: 264: 1, 4-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Sámuel 9
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 19:4
8. Igehirdetés:2Sámuel 9,5-7 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 111: 4
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 200: 1-6
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. október. 11.
Igehirdetők: 8:00 – Tóth Dorottya Tünde, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Papp Imola
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Kolozsvári Gréta, Babai Barbara gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Podlovics Tibor és Salánki Erzsébet.
3. Az elmúlt héten eltemettük Nagy Sándorné 83 évet élt, Illés Erzsébet 86 évet élt, Rákász György 64 évet élt, Dr. Nagy Csaba Zsolt 79 évet élt, Bali János 64 évet élt, Zoltai Károly 86 évet élt, Sarkadi Mariann 23 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)
4. A Rákóczi-harang:
¬¬– szeptember 28-án háromnegyed 2-kor Illés Erzsébet emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Zoltai Károly és Dr. Tóth Ervinné Almády Gizella Katalin emlékét hirdeti.
________________________________________

1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, azért hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

2. Szeretnénk felhívni gyülekezeti tagjaink gyermekeinek figyelmét, akik 18. életévüket betöltötték, eddig családtagként szerepeltek nálunk, hogy jelentkezzenek be gyülekezeti tagjaink sorába, mivel ennek hiányában, illetve az adatkezelési nyilatkozat megléte nélkül a tagsági adatbázisunkban nem tarthatjuk nyilván őket.
Tisztelettel kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalt keressék fel, és aláírásukkal hitelesítsék ezt az önkéntes nyilatkozatot.

3. Ma 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Az alkalmon Jakab Hedvig orgonaművész Johann Sebastian Bach műveit szólaltatja meg.

4. Örömmel tájékoztatjuk a Gyülekezetet, hogy mától, azaz október 4-étől a Debrecen Televízió ismét közvetíti a délelőtt 10 órás istentiszteletet.

5. A Szeretethíd önkéntes programot 2020. október 9-11. között szervezi meg a Magyar Református Szeretetszolgálat. Arra bátorítunk minden időst és fiatalt, hogy kapcsolódjanak be ebbe a kezdeményezésbe. Bővebb információ a www.szeretethid.hu weboldalon található.

6. Október 18-án a 10 órakor kezdődő ünnepi hálaadó istentiszteleten a Gyülekezet először hallhatja az elkészült, 24 harangból álló harangjáték dallamát.

7. Jövő vasárnap, október 11-én a 10 órás istentiszteletet követően új időszaki kiállítás nyílik a Galérián. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának tanulóinak kézműves munkáit láthatjuk a következő tárlaton. A megnyitóra mindenkit szeretettel várunk!
Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)