Istentisztelet 2020.09.27. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 27.

Az igehirdetés alapigéje: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” (2Timóteus 1, 8-14)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 325: 5
3. Főének: 167: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Márk 8,31-38
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Kegyelemből léphetünk be
8. Igehirdetés: 2Timóteus 1,8-14 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 472: 4
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének 357: 1-2, 7
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. október 4.
Igehirdetők: 8:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Püski Gábor
________________________________________

Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Horváth Tamás és Németh Fatime.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, azért hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

2. Szeretnénk felhívni gyülekezeti tagjaink gyermekeinek figyelmét, akik 18. életévüket betöltötték, eddig családtagként szerepeltek nálunk, hogy jelentkezzenek be gyülekezeti tagjaink sorába, mivel ennek hiányában, illetve az adatkezelési nyilatkozat megléte nélkül a tagsági adatbázisunkban nem tarthatjuk nyilván őket.
Tisztelettel kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalt keressék fel, és aláírásukkal hitelesítsék ezt az önkéntes nyilatkozatot.

3. Október 4-én, vasárnap 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Az alkalmon Jakab Hedvig orgonaművész Johann Sebastian Bach műveit szólaltatja meg.

4. Az elmúlt hetekben többen is jelezték igényüket a Lelkészi Hivatal felé, hogy a vasárnap délelőtti istentiszteletet közvetítse újra a Debrecen Televízió. Kérjük Testvéreinket, kérésüket jelezzék közvetlenül a DTV szerkesztőségének a 06 52 525 100-as telefonszámon, bízva abban, hogy ha több kérés érkezik be hozzájuk, nagyobb eséllyel ismét lehetőséget kapunk a közvetítésre.

________________________________________
Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak gyülekezetünk szolgálatáért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________