Istentisztelet 2020.09.20. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 20.

Az igehirdetés alapigéje: „Mert nem beszédben áll az Isten országa,
hanem erőben.” (1Korinthus 4,20)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés  Dancsó Zoltán
beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 66,1
3. Keresztelés
4. Főének: 168, 1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe
gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász:  Püski Gábor
segédlelkész
6. Igeolvasás: 1Korinthus 4, 14-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének:
9. Igehirdetés: 1Korinthus 4,20 Oláh István
lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 396,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 200, 1-6


Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor


A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. szeptember. 27.
Igehirdetők: 8:00 – Vad Zsigmond, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 –
Dancsó Zoltán


Hirdetések:
1. Az elmúlt héten Cseresznye Lilla, mai napon pedig Sándor Zsombor,
Szabó Bence, Kolláth Áron és Rigó Szonja Janka gyermekek részesültek a
keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:
Folyi Krisztián András és Folyi-Szabó Fruzsina.
3. Az elmúlt héten eltemettük Ármós Endre 76 évet élt, Tóth Miklós 73 évet
élt, Erzse Imre 87 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)
4. A Rákóczi-harang:
– szeptember 19-én 15 órakor Papp Barna halálának 2. évfordulója
alkalmából szólalt meg.
– Istentisztelet után Erzse Imre emlékét hirdeti.
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület
Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való
részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és
minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a
javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni. Tekintettel a környező
országokban és hazánkban a betegek emelkedő számára az
istentisztelet után a kézfogást mellőzzük.
2. Szeretnénk felhívni gyülekezeti tagjaink gyermekinek figyelmét, akik 18.
életévüket betöltötték, eddig családtagként szerepeltek nálunk, és
szeretnének gyülekezetünkhöz tartozni, jelentkezzenek be gyülekezeti
tagjaink sorába, mivel ennek hiányában, illetve az adatkezelési nyilatkozat
megléte nélkül a tagsági adatbázisunkban nem tarthatjuk nyilván őket.
Egyházközségünknek is meg kell felelnie az adatvédelemmel kapcsolatos
uniós rendeletnek. Minden 18. életévüket betöltött gyülekezeti tagunktól
hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznünk, hogy tárolhatjuk és kezelhetjük
személyes adatait kapcsolattartás céljából.
Tisztelettel kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy a Lelkészi Hivatalt keressék
fel, és aláírásukkal hitelesítsék ezt az önkéntes nyilatkozatot.
6. Kedves Testvérek! A 2020-as esztendőben is nagy lelkesedéssel
készültünk egyházközségünk egyik legnagyobb gyülekezeti eseményére, a
Gyülekezeti Napra.
A szokás szerint májusban megrendezésre kerülő alkalmat a járványhelyzet
miatt el kellett halasztanunk.

Akkor még reménykedtünk, hogy szeptember hónapban sikerül
megszerveznünk, és a hit egységében együtt lehetünk a Dorcas
Kempingben, azonban szembesülve a COVID-19 vírus fertőzöttek számának
drasztikus emelkedésével, egyházközségünk presbitériuma azt a
felelősségteljes döntést hozta, hogy ebben az évben nem tartjuk meg a
Gyülekezeti Napunkat.
Bízunk abban, hogy jövőre nem lesz semmi akadálya annak, hogy akár két
Gyülekezeti Napot tartsunk, és felhőtlenül legyünk együtt Krisztus
szeretetében!
Kérjük, a testvérek imádkozzanak gyülekezetünk szolgálataiért, hogy mint
Krisztus élő teste, töltsük be küldetésünket Debrecen városában ebben a
nehéz időszakban is.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a
koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak
családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az
egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése
érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az
Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a
www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.