Istentisztelet 2020.09.13. 10 óra

 A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 13.

 Az igehirdetés alapigéje: „Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak: Áldott az ÚR, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged. 33Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban és abban, hogy magam segítsek magamon.” (1Sámuel 25, 32-33)

 

 

 Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés                                                                             Papp Imola segédlelkész
 2. Fennálló ének: 488:1, 4
 3. Főének: Áldjátok Istent szent templomában

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász         
 2. Igeolvasás: 1Sámuel 25, 1-39a
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra
 5. Igehirdetés: 1Sámuel 25, 32-33                    Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 498:5
 7. Imádság, Úri ima, Áldás
 8. Hirdetések
 9. Záró ének: 291:1-2, 4, 10-11

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. szeptember. 20.

Igehirdetők: 8:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Szász Anna Boglárka

Hirdetések:

 1. A mai napon Barna Gábor, Molnár Maja Róza és Kovács Olívia gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
 2. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben:

Dr. Mátyási Dániel és Kozma Márta, Hajdu Balázs és Szőke Alexandra, Enyedi Zsolt és Nagy Eszter Klára, Csépes Róbert és Gönczi Renáta.

 1. A Rákóczi-harang:

­­– szeptember 8-án 14 órakor Rácz Istvánné (Fekete Irén) emlékét hirdette.

Istentisztelet után Szabó Gábor emlékét hirdeti.

 1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni. Tekintettel a környező országokban és hazánkban a betegek emelkedő számára az istentisztelet után a kézfogást mellőzzük.
 2. Szeptember 14-én, hétfőn, 18 órától a Bibliaiskola nyitó alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben. Természtesen a egészségügyi szabályok betartásával készülünk.
 3. Szeptember 16-án, szerdán, 18 órától felnőtt konfirmációi felkészítő indul a Nagytemplom Imatermében.
 4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra, melyre szeptember 19-én 10 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
 5. Szeretnénk felhívni gyülekezeti tagjaink gyermekeinek figyelmét, akik 18. életévüket betöltötték, eddig családtagként szerepeltek nálunk (gyermekstátuszban), és szeretnének gyülekezetünkhöz tartozni, jelentkezzenek be gyülekezeti tagjaink sorába, mivel ennek hiányában, illetve az adatkezelési nyilatkozat megléte nélkül a tagsági adatbázisunkban nem tarthatjuk nyilván őket.

Tisztelettel kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy a Lelkészi Hivatalt keressék fel, és aláírásukkal hitelesítsék ezt az önkéntes nyilatkozatot.

 1. A 2020-as esztendőben is örömmel készültünk egyházközségünk egyik legnagyobb gyülekezeti eseményére, a Gyülekezeti Napra.

A szokás szerint májusban megrendezésre kerülő alkalmat a járványhelyzet miatt akkor el kellett halasztanunk.

Reménykedtünk, hogy szeptember hónapban sikerül megszerveznünk, és a hit egységében együtt lehetünk a Dorcas Kempingben, azonban szembesülve a COVID vírus fertőzöttek számának drasztikus emelkedésével, egyházközségünk presbitériuma azt a felelősségteljes döntést hozta, hogy ebben az évben nem tartjuk meg a Gyülekezeti Napunkat. 

Bízunk abban, hogy jövőre nem lesz semmi akadálya annak, hogy akár két Gyülekezeti Napot tartsunk, és felhőtlenül legyünk együtt Krisztus szeretetében!

 1. A Nagytemplomi Egyházközség a Nyitott Ajtó Szociális Központtal szájmaszk készítésbe kezdett még a vírus első hullámának idején önkéntesek segítségével. Kértünk és kaptunk segítséget anyagiakban, munkaerőben, tárgyi adományokban.

Gyülekezeti tagjaink és más gyülekezetek tagjai tették lehetővé, hogy mentőszolgálatnak, idősotthonoknak, intézményeink dolgozóinak és ellátottainak, magánszemélyeknek tudtunk mosható maszkot biztosítani.

Most pedig szeretnénk a gyülekezet idős tagjainak is átadni ezekből a maszkokból, ezért jövő vasárnap minden idős testvérnek a templomba érkezéskor 2 db maszkot nyújtunk át, valamint aki igényli és jelzi felénk vagy a diakónusnak, annak szeretettel biztosítunk szájmaszkot.

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

 Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.