Istentisztelet 2019. október 6. 10 óra

2019. október 6. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített; minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított.” (Hós. 10,1)
Az igehirdetés témája: A szépség még nem minden
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 184
3. Főének: Keresd az Istent, Népem
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Hós 1,2-9; 10,1-4; 14,2-9
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 338, 3
8. Igehirdetés: Hós 10,1 Vad Zsigmond esperes- lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 229, 3
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik 457 – 462 Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
14. Áldás
15. Himnusz
16. Záró ének: 492, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. október 13.
Az igehirdetések alapigéje: 3Jn 4
Igehirdetők: 8:00 –Dancsó Zoltán, 10:00 – Oláh István,
18:00 –Tóth Dorottya Tünde
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Nagy Béla és Bródi Laura
2. 2019. október 2-án megszületett Antal Csaba és Antalné Borsos Nóra gyülekezeti tagjaink gyermeke Antal Lilla.
3. Az elmúlt héten eltemettük Abuczki Istvánné (Balogh Ilona) 58 évet élt és Bordás István Bálint 73 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A belépőjegy ára felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgő. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas a Kossuth tér és a belső templomtér felé is különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás október 1-től lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
2. Presbiteri gyűlést tartunk október 8-án, kedden 18:00 órai kezdettel.
3. Október 13-án, vasárnap a délelőtti istentiszteleten gyermekperceket tartunk, és az istentisztelettel párhuzamosan a három év alatti kisgyermekek szülei az imateremben kivetítőn is követhetik az alkalmat.
4. Lélekfrissítés Istennel címmel hitmélyítő hétvégét szervezünk október 18-19 között, Hajdúszoboszlón. Szeretettel várjuk azokat, akik lelki feltöltődésre, megújulásra vágynak és szeretnék elmélyíteni a kapcsolatukat Istennel. Érkezés 18-án 18 órakor, távozás október 19-én 17 órakor. Részvételi díj 3500 Ft, ami tartalmazza a háromszori étkezést és szállást. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a Lelkészi hivatalban lehet. Jelentkezési határidő: október 16.
5. Időszaki kiállításunk végéhez közeledve október 12-én (szombaton) M. Kiss Katalin kerámiatervező művész tart tárlatvezetést a Galérián. A belépés díjtalan!
6. A Magyar Református Szeretetszolgálat a reformáció hónapjában „Több mint 500” címen adománygyűjtő akciót hirdet 4 magyarországi és 1 határon túli gyülekezet támogatására. Gyülekezetenként 500 ezer forint adománnyal kívánja segíteni a Szeretetszolgálat a gyülekezetek szolgálatát. Támogatást a 1358-as adományvonal hívásával lehet felajánlani, egy hívás díja: 500 Ft.
________________________________________
Alkalmaink:
1. Október 7-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Október 12-én, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.