Istentisztelet 2019. november 3. 10 óra

2019. november 3. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Jaj, de sötét az a felhő, amelyet az Úr haragjában Sion leányára borított! Az égből a földre dobta Izráel ékességét, nem törődött lábai zsámolyával haragja napján.” (JSir 2,1)
„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)
Az igehirdetés témája: Reményteljes jövőt adok nektek!
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 68,1
3. Megemlékezés percei
4. Főének: 236,1-7
5. Előfohász
6. Igeolvasás: JSir 2,1-10
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 222,1-2
9. Igehirdetés: JSir 2,1; Zsid 13,14 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 30,3
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
13. Úrvacsora, ágendázik – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
14. (Úrvacsorai énekek: 457-462)
15. Áldás
16. Hirdetések, adakozásra felhívás
17. Záró ének: 288,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. november 10.
Az igehirdetések alapigéje: 2Krón 33,12
Igehirdetők: 8:00 –Püski Gábor, 10:00 –Molnár Szabolcs,
18:00 –Dancsó Zoltán
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az az istentisztelet előtt Vadász Alisa Loretta gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Tóth Gyula 76 évet élt, Szűcs Sándor István 75 évet élt és Nagy László István 77 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Október 30-án 12:30-kor a Nyitott Ajtó Szociális Központ ellátotti köréből az elmúlt egy évben elhunytak emlékét hirdette.
– November 1-én 10 órakor Papp Erzsébet és lánya, Tiba Erzsébet és 11 órakor Ozsváth András és felesége emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Telkes György, Telkes Györgyné (Nagy Gizella) és Dr. Telkes László emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton, 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A belépőjegy ára felnőtteknek 5.000 Ft, gyermekeknek (14 éves korig) 2.500 Ft fejenként. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgőt. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás november 4-ig lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat „Több mint 500” címen adománygyűjtő akciót hirdet 4 magyarországi és 1 határon túli gyülekezet támogatására. Gyülekezetenként 500 ezer forint adománnyal kívánja segíteni a Szeretetszolgálat a gyülekezetek szolgálatát. Támogatást a 1358-as adományvonal hívásával lehet felajánlani, egy hívás díja: 500 Ft.
3. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
4. November 11-én 17 órától Mihályi Győző és Karasszon Eszter „Álmom: az Isten” című előadása kerül megrendezésre a Nagytemplom imatermében, ahol magyar költők istenes verseit hallgathatjuk majd meg.
________________________________________
Alkalmaink:
1. November 4-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.