Istentisztelet 2019. november 24. 10 óra

2019. november 24. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Hálaadó ünnepi alkalom
az első Nagytemplomi istentisztelet 200 éves,
és a Kistemplom épületének 300 éves jubileumán

Az igehirdetés alapigéi: „Ekkor azonban így szóltam hozzájuk: Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket!” (Neh 2,17)
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni…Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1Kor,3,11-13;16)
Az igehirdetés témája: Lélekben építkezés
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89,1
3. Lelkipásztori köszöntő
4. Fő ének: 392,1-5
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Neh 1,3-9 – Szakács György kistemplomi lelkipásztor
1 Kor 3,10-17 – Kiss Árpádné kistemplomi gondnok
7. Imádság – Oláh István lelkipásztor
8. Nagytemplomi Kórus szolgálata: Vad Péter: Zengd Jézus nevét
vezényel: Tóth-Bartók Dániel, orgonán kísér: Vad Péter
9. Igehirdetés: Neh 2,17 és 1Kor 3,11-13;16 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Nagytemplomi Kórus szolgálata: Kodály Zoltán: 114. Genfi Zsoltár
vezényel: Vass Sándor, orgonán kísér: Vad Péter
11. Imádság
12. Úri ima, áldás
13. Gyülekezeti ének: 230,1
14. „Otthonunk, a gyülekezet” című pályázat eredményhirdetése Lucski Zsófia kommunikációs referens
15. Köszöntések: Dr. Papp László polgármester és Kósa Lajos országgyűlési képviselő
16. Diószegi Sámuel emlékiratának elhelyezése – Kósa Lajos, Dr. Fekete Károly és Vad Zsigmond
17. Amerikai testvérgyülekezet köszöntése – Carol Spain MPPC gyülekezeti tag
18. Hirdetések, adakozásra felhívás – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
19. Himnusz
20. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. december 1.
Az igehirdetések alapigéje: Ézs 9,1
Igehirdetők: 8:00 –Oláh István, 10:00 –id. Pocsai Sándor, 18:00 –Dr. Fekete Károly
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Pálffyné Nagy Julianna halálának 2. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Istentisztelt után megtekinthető Kiss Árpádné népi iparművész, a Népművészet Mestere időszaki kiállítása a Galérián.
2. November 25-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. November 28-án, csütörtökön 10:30 órától az Édesanya –Gyermekklub vendégeként Kádár Annamária pszichológus tart előadást:
„Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban” címmel.
4. November 28-án, 29-én és 30-án 18 órától, és december 1-jén 10 órától
id. Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) református lelkipásztor fog evangelizációs alkalmat tartani a Nagytemplomban. Szeretettel várjuk a Testvéreket, és hívjunk másokat is az evangelizációs alkalmakra!
5. December 1-jén 18 órától zenés áhítat lesz, ahol Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumát hallgathatjuk meg.
6. December 1-jén, vasárnap 15 órától lesz a Debrecen városi egyházközségek imanapi közös alkalma a Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség Gyülekezeti Termében (4025 Debrecen, Révész tér 2.).
7. December 15-én, vasárnap 16 órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszergyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban, ahol december 14-ig lesz lehetőség leadni. Az adományokból gyülekezetünk rászoruló tagjait is támogatjuk.
3.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe mindennap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a +36-30/589-5859 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– testvérgyülekezeteinkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)