Istentisztelet 2019. június 30. 10 óra

2019. június 30. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához.” (Jónás 3,3)
Az istentisztelet témája: Teljesíted-e küldetésed?
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 226,1
3. Főének: 396,1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jónás 3
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 256,1
8. Igehirdetés: Jónás 3,3 – Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 265,3
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 390,1-
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. július 7.
Az igehirdetések alapigéje: 1Thessz 5,2
Téma: Eljön az Úr
Igehirdetők: 8:00 – Nagy István, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Kovács Gergő és
Dr. Nyilas Katalin Nóra.
2. Az elmúlt héten eltemettük Csige István Lajosné (Beregszászi Nagy Éva Gizella) 84 évet élt és Katona Gábor 77 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. A Lelkészi Hivatal június 15-től szeptember 15-ig szerdánként 16 óráig tart nyitva. ________________________________________
200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– Csongori (Kárpátalja) testvérgyülekezetünk augusztus 5-9. között tábort szervez hátrányos helyzetű gyermekek részére Ráton. Erre várják a gyülekezetünkből azokat a testvéreket, akik szeretnének valamilyen szolgálatban részt vállalni. A tábori szolgálatra jelentkezni a Lelkészi Hivatalban és a diakónusnál lehet.
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.