Istentisztelet 2019. június 23. 10 óra

2019. június 23. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is a fészkedet, onnan is letaszítalak – így szól az Úr!
Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?
… Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Abd 4 és Mt 6,25-26.33.)
Az istentisztelet témája: Magasról lehet leesni
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 119,1
3. Főének: 235,1-5
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel az iskolások toronytermébe közös gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Abd 1-10 és Mt 6,25-33
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 372,1
8. Igehirdetés: Abd 4 és Mt 6,25-26.33. – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 225,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 273,1;6-10
Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. június 30.
Az igehirdetések alapigéje: Jón 3,3
Téma: Teljesíted-e küldetésed?
Igehirdetők: 8:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Szász Anna Boglárka
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Haála Magor gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Szabó Dávid és Kovács Henrietta Ágnes.
3. Az elmúlt héten eltemettük Mile Lajosné (Papp Erzsébet Éva) 89 évet élt és Lovas András 73 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. A Lelkészi Hivatal június 15-től szeptember 15-ig szerdánként 16 óráig tart nyitva.
2. A Gyülekezeti táborunk részvéti díját a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással lehet befizetni. Fizetési határidő: 2019. június 27., csütörtök.
________________________________________
A Nagytemplomi Gyülekezet 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– Csongori (Kárpátalja) testvérgyülekezetünk augusztus 5-9. között tábort szervez hátrányos helyzetű gyermekek részére Ráton. Erre várják a gyülekezetünkből azokat a testvéreket, akik szeretnének valamilyen szolgálatban részt vállalni. A tábori szolgálatra jelentkezni a Lelkészi Hivatalban és a diakónusnál lehet.
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.