Istentisztelet 2019. június 16. 10 óra

2019. június 16. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Zálogba vett ruhán terpeszkednek minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házában.” (Ám 2,8)

Az istentisztelettel párhuzamosan a toronyteremben tartjuk a Tizenévesek Istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára.

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés -Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Keresztelés
4. Főének: 226,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek az Imaterembe közös gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ám 2,1-16
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 154
9. Igehirdetés: Ám 2,8 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 229,1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Imánnuel Otthon és Iskola tanévzáró – Győri Zsófia igazgató
14. Vers – Pásti Nóra 8. osztályos tanuló
15. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. június 23.
Az igehirdetések alapigéje: Abd 4
Téma: Magasról lehet leesni
Igehirdetők: 8:00 – Oláh István, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Molnár Szabolcs
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Marchand Olivia Charlotte, Molnár Ákos és Sarvajcz Hunor Kornél gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Papp Csaba és Cseke Judit, Kocán Róbert és Váczy Anita.
3. Az elmúlt héten eltemettük Hadházi Kálmán 75 évet élt és Bodnár Imréné (Sebestyén Ilona Mária) 93 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– június 10-én 11 órakor Dr. Korláth Gyula emlékét hirdette, halálának 1. évfordulóján,
– június 11-én 11:30-kor Gyuró Illésné (Kovács Erzsébet) emlékét hirdette.
________________________________________
A Nagytemplomi Gyülekezet 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni. ________________________________________
Gyülekezeti táborunk 2019. július 1-7. között (hétfőtől vasárnapig) lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
Táborunk díja felnőtteknek 34.000 Ft, gyerekeknek (3-18 éves korig) 19.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 25.000 Ft, 3 év alatti gyermekeknek ingyenes, 3 vagy több gyermekes családoknál a 3. gyermektől ingyenes.
Jelentkezni a weboldalunkon, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
Jelentkezési határidő: 2019. június 19. (szerda).
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– Csongori (Kárpátalja) testvérgyülekezetünk augusztus 5-9 között tábort szervez hátrányos helyzetű gyermekek részére Ráton. Erre várják a gyülekezetünkből azokat a testvéreket, akik szeretnének valamilyen szolgálatban részt vállalni. A tábori szolgálatra jelentkezni a Lelkészi hivatalban és a diakónusnál lehet.
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.