Istentisztelet 2019. december 1. 10 óra

2019. december 1. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Filippi 2,12-13)

Az igehirdetés témája: “Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket”

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 23,1
3. Főének: 392,1-5
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek át az imaterembe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Fil 2,1-18 Besenyei Gréta Immánuel Otthon és Iskola tanulója
6. Imádság Kovácsné Cseke Judit Immánuel Otthon és Iskola dolgozója
7. Igehirdetés előtti ének: 162,3
8. Igehirdetés: Fil 2, 12-13 id. Pocsai Sándor lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 300,4
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 438,6
12. Úrvacsora, ágendázik 457 – 462 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Áldás
14. Hirdetések, adakozásra felhívás
15. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. december 8.
Az igehirdetések alapigéje: Mt 5,17
Igehirdetők: 8:00 –Tóth Dorottya Tünde, 10:00 –Vad Zsigmond,
18:00 –Molnár Szabolcs
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Dr. Esze Tamás és Hajdu Judit.
2. Az elmúlt héten eltemettük Nagy Lászlóné (Kányási Irén) 88 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk ajánlotta fel.
2. Ma délután a városi ünnepélyes adventi gyertyagyújtást követően, 18 órától Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumát hallgathatjuk meg itt a Nagytemplomban.
3. Ma 15 órától lesz a Kárpát-medencei Imanap a Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség Gyülekezeti termében (4025 Debrecen, Révész tér). Az imaalkalomhoz a Debrecen-városi Egyházközségek is csatlakoznak.
4. December 11-én 18 órától „Nyugalmat találtok lelketeknek” címmel, adventi elcsendesedés lesz a Nagytemplom Imatermébe.
5. December 15-èn, vasárnap 16 órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
________________________________________
Alkalmaink:
1. December 2-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2.December 7-én szombaton, 17 órától lesz a „Középkorúak+” bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszergyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban, ahol december 14-ig lesz lehetőség leadni. Az adományokból gyülekezetünk rászoruló tagjait is támogatjuk.
2. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
3.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a 06-30-589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.