Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra

2019. április 7. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.” (Efézus 2,16-22)
Az istentisztelet témája: Menjünk el, építsünk együtt!
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 379,1
3. Főének: 264,1-5
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsoltárok 103 – Tompos András Olivér „Reménysugár” ellátott
6. Imádság – Dr. Varga Zsigmondné tiszteletbeli presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 135,1
8. Igehirdetés: Efézus 2,16-22 – Dr. Kim Hana a myungsungi gyülekezet lelkipásztora
9. Igehirdetés utáni ének: 392,1
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik – Oláh István lelkipásztor
13. (Úrvacsorai énekek: 457-462)
14. Áldás
15. Hirdetések, adakozásra felhívás – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
16. Hálaadás a 15 éves Nyitott Ajtó Otthonának és a 10 éves „Reménysugár” Hajléktalanok Otthonának szolgálatáért
17. Záró ének: 200,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. április 14.
Az igehirdetések alapigéje: Zak 4,6
Téma: Honnan van erőforrásunk?
Igehirdetők: 8:00 – Káposztás Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Sajtos Szilárd (Zenés áhítat a Debreceni Helyőrségi Zenekar szolgálatával)
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Czeglédi Sándor Bálint gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Gyurina Norbert és Hidi Erika.
3. Az elmúlt héten eltemettük Vécsi Endréné (Bosán Erzsébet) 89 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Papp Miklós emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Horváth László emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Szabó Gábor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Április 8-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Április 12-én, pénteken 19 órától a Pannoniada Gyermekkórus ad ingyenes koncertet a Nagytemplomban.
3. Április 13-án, szombaton 16 órától húsvéti családi délutánt tartunk a Nagytemplom Imatermében.
4. Április 14-én, vasárnap a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg legújabb időszaki kiállításunkat a Galérián. A tárlaton a Magyar Református Egység 10. évfordulója alkalmából meghirdetett Egykép fotópályázat képei kerülnek kiállításra.
5. Április 18-án, csütörtökön 10 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket.
6. Április 21-én húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora lesz a fancsikai árpád-kori templomromnál. Vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a templomromhoz. Indulás: 5. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő:
április 17. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
7. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 17-18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A szervezők kérik a gyülekezeti tagokat, hogy távolabbról érkező testvéreink elszállásolásában nyújtsanak segítséget. Kérjük, hogy jelezzék a Lelkészi Hivatalban, ha részt tudnak venni ebben a szolgálatban!
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása egy éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
– Aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódni a weboldalunkon lehet.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén:
200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.