Istentisztelet 2018. december 9. 10 óra

2018. december 9. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”
(1Kor 13,4-7)
Az istentisztelet témája: Lehet jól szeretni
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Ibolya Utcai Általános Iskola hittanosainak adventi szolgálata
4. Főének: 301,1-8
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Kor 13,1-13 Nagy Boglárka felnőtt konfirmandus
7. Imádság Albert Bálint felnőtt konfirmandus
8. Igehirdetés előtti ének: Szeretet áradjon köztünk
9. Igehirdetés: 1Kor 13,4-7 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 303,1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Konfirmáció előtti ének: 463,1
13. Keresztelés és konfirmáció Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
14. Köszöntés Ember Sándor főgondnok
15. Hirdetések
16. Záró ének: 312,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor