Istentisztelet 2018. december 16. 10 óra

2018. december 16. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„A szeretet soha el nem múlik.”
(1Kor 13,8a)
Az istentisztelet témája: Ami a végsőkig kitart
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 488,3
3. Főének: 301,1-8
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Kor 13,1-13
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 234,3
8. Igehirdetés: 1Kor 13,8 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 472,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 367,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben – 2018.

Karácsonyi elcsendesedés
(Nagytemplom imaterme):
December 18. kedd 18.00 Tóth Dorottya Tünde

December 23. vasárnap
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
8.00 Szász Anna
10.00 Dr. Fekete Károly- Duna TV közvetíti
18.00 Zenés áhítat- Csorba Gergő

December 24. SZENTESTE
16.00 Oláh István

December 25. Karácsony I. napja
8.00 (úrvacsora) Oláh István
10.00 (úrvacsora) Vad Zsigmond
18.00 Tóth Dorottya Tünde

December 26. Karácsony II. napja
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly
18.00 Dancsó Zoltán

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Pozsonyi-Vajgel Patrik és Pozsonyi-Vajgel Levente gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Nagy Sándorné (Verécze Erzsébet) 80 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Tamus Antalné (Kovács Irma) születésének 95.évfordulójának emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Molnár Károly és Pető Juliánna
________________________________________
1. Ma délután 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
2. Diakóniai bizottságunk ebben az esztendőben, a gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló egyedülállók, idősek és családok részére egységes tartós élelmiszercsomagot készít, melyre pénzadományokat gyűjtünk a rászorulók perselyébe.
3. December 17-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. December 18-án, kedden 18 órától Útjelzők a boldogsághoz – karácsonyi elcsendesedés lesz a Nagytemplom Imatermében, ahol megállhatunk és Istenre figyelve készíthetjük magunkat az ünnepre.
5. December 20-án 19 órától lesz Csorba Gergő gitárestje a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. A gitárestre a belépés díjtalan!
6. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalain találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a Nagytemplom weboldalán olvashatóak.
7. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 19-ig.
8. Advent negyedik vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentiszteletet a Duna TV élőben közvetíti.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________

Decemberben az igehirdetés témái és alapigéi:
• december 2.: A legkiválóbb út – 1Kor 12,29-31
• december 9.: Lehet jól szeretni – 1Kor 13,4-7
• december 16.: Ami a végsőkig kitart – 1Kor 13,8a
• december 23.: A töredékestől a tökéletesig – 1Kor 13,8b-13
• december 30.: Engedelmesség mindvégig – Fil 2,5-11

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.