Istentisztelet 2017. szeptember 10. 10 óra

Istentisztelet 2017. szeptember 10. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt.”
(1Móz 6,9-13)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Keresztelés
4. Főének: 164,1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Tim 3,1-5;14-17 Juhász László presbiter
7. Imádság Szentesiné Kiss Piroska presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 209,1
9. Igehirdetés: 1Móz 6,9-13
Veress Róbert Gyula görgényi egyházmegye lelkészi főjegyzője
10. Igehirdetés utáni ének: 165,6
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Záró ének: 274,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjének lélekharangja az elmúlt héten Nagy Béla emlékére szólalt meg.
________________________________________
A mai napon Papp Tamás Gergő, Siteri Sándor Dániel, Kalmár Milán,
Papp Viktória Flóra, Fekete Anna Lilla és Molnár Sára gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Nagy Péter Attila és Dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárka Nóra,
Györfi Tamás és Csorba Réka,
Szentpéteri Zsolt és Nagy Veronika.
________________________________________
Alpha kurzus indul gyülekezetünkben, ahol keresztyén hitünk legfontosabb kérdéseiről beszélgethetünk, közösséget élhetünk meg, és ahová rokonainkat és ismerőseinket is bátran hívhatjuk, hogy megismerjék Krisztust.
A 12 hetes kurzus kezdő alkalmát október 3-án (kedden) 17:30 és 19:30 között tartjuk a Leány utca 2. szám alatt.
________________________________________
1. Szeptember 16-án, szombaton, 18 órakor a Középkorúak+ bibliakör alkalmát tartjuk a Gyülekezeti Teremben.
2. Szeptember 16-án, szombaton lesz a Nyitott Templomok Napja, amelynek keretében kerül bemutatásra 20 órától Mészáros Mihály: A meghasadt fény kapujában című oratóriuma.
3. Szeptember 17-én, vasárnap 10 órától hittanos tanévnyitó lesz a Nagytemplomban az istentiszteleten.
4. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket regisztrálják be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban. A beiratkozás 2017. szeptember 30-án, 10 órától lesz a Nagytemplomban.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (szeptember 17.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Oláh István Tóth Dorottya Tünde
Jn 9,1-11 Jn 9,1-12 Jn 17,11-19
Jn 9,11 Jn 9,2-5 Jn 17,20-23