Istentisztelet 2017. július 16. 10 óra

Istentisztelet 2017. július 16. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent.
Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia:
téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla.”
(János 1,41-42)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Keresztelés
4. Főének: 299,1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: János 1,35-42
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 445,1
9. Igehirdetés: János 1,41-42 Alan Reid lelkipásztor
Tolmácsol: Szabadi István gyülekezeti tag
10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
13. A táborban résztvevő fiatalok éneke
14. Záró ének: 397,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Fülöp Emese, Kappel Nolen, Horváth Catherine, Rása Botond,
Komjáthy Veronika gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy július 12-én megszületett
Dr. Kiss Sándor Imre és Dr. Bácskai Emese
gyülekezeti tagjaink harmadik gyermeke, Kiss Gyöngyvér Hajnal.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Vincze Zoltán és Veres Bettina,
Dr. Ráduly Zsolt és Dr. Helmeczi Nóra
Hunyadi Péter és Kiss Kinga.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Varga Jánosné (Boros Sára) 96 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 14-én délután 3-kor Puskás Lajos emlékét hirdette, halálának 17. évfordulóján,
– az istentisztelet után Stróbl Antal emlékét fogja hirdetni, halálának 10. évfordulóján.
________________________________________
1. Július 18-án, kedden 19 órától az amerikai Pacific Boychoir Academy Grammy-díjas fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvétel szükséges, melyeket az istentisztelet után a jegypénztárnál, valamint a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a Kölcsey Központban és a Tourinform Jegyirodában is lehet igényelni.
2. Július 23-án, vasárnap a 10 órás istentiszteleten kerül bemutatásra Mészáros Mihály: Mégis király című zeneműve, amely Dr. Pécsi Tamás presbiter testvérünk versének komolyzenei feldolgozása.
3. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk. A 8 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat a Gyülekezeti teremben tartjuk.
4. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat)
5. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (július 23.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Dr. Fekete Károly Káposztás Gábor
Jób 36,26-33 Mt 6,25-34 Zsolt 126.
Jób 36,26 Zsolt 139,1-12 Mt 6,33