Istentisztelet 2017. december 3. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 3. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Akkor Mánóah így imádkozott az Úrhoz: Kérlek, Uram! Istennek az az embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Mánóah kérését, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt.” (Bírák 13,8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 210,1
3. Főének: Csak Krisztusban
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Bírák 13,1-14 Besenyei Gréta Immánuel Otthon és Iskola fiatalja
6. Imádság Domokos Gergő Immánuel Otthon és Iskola fiatalja
7. Immánuel Otthon és Iskola kórusának éneke
8. Igehirdetés: Bírák 13,8-9 Beszterczey András lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 372,4
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 278,1-2;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Az adventi időszak 10 órás istentiszteleteinek témája a család lesz a következők szerint:
• december 3. A felkészületlen szülők – Bírák 13,1-14
• december 10. A keresztyén család rendje – Ef 5,21-33
• december 17. Lehetséges újrakezdeni? – Ruth 1,1-19
• december 24. Házasság előtti döntéshelyzetek – Máté 1,18-25

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Reménysugár Lélek-harangja:
– november 28-án de. 11 órakor Veres József Attila emlékét hirdette.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– december 1-jén de. 10 órakor Molnár Lajos emlékét hirdette,
– istentisztelet után Szőke Viktor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Veres József Attila 61 évet élt, Sándor László 61 évet élt
és Nyíriné dr. Kerekes Julianna 53 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
2. A mai napon 15 órától a Debrecen-városi Egyházközségek Imanapi közös alkalma lesz a Kistemplomban a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének szervezésében.
3. A mai napon 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen
Mike Ádám – Fekete Dániel: Hereditas Nostra zsoltárkantáta ősbemutatójára kerül sor.
4. December 4-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
5. December 10-én, vasárnap a 18 órakor kezdődő istentisztelet keretében gyülekezetünk zenélni tudó fiataljainak hangversenyét hallgathatjuk meg.
6. December 17-én, vasárnap 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
7. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni.
A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
8. Kék vödör elnevezésű tartós élelmiszer gyűjtési akciónk folyamatban van, melyre a továbbiakban is várjuk gyülekezeti tagjaink adományait a Lelkészi Hivatalba. Amennyiben tudunk olyan rászoruló testvérről, akinek valódi segítséget jelentene egy élelmiszerrel megtöltött szeretetcsomag, akkor kérjük, jelezzék a Lelkészi Hivatalban vagy a diakonia@nagytemplom.hu email címen.
9. Megjelent az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára, amely a kijáratnál megvásárolható 1.200 forintért.
10. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Falinaptár, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
11. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (december 10.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Oláh István Vad Zsigmond
Ézs 63,15-19 Ef 5,21-33
Ézs 63,19 Ef 5,25-27
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.