Istentisztelet 2016. október 23. 10 óra

Istentisztelet 2016. október 23. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
” Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket!” (1Kir 18,37)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 1, 1
3. Szavalat (Nagy Gáspár: Láthatatlan kőre vésem) Csikos Sándor színművész
4. Főének: 33, 1; 2; 6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 33,10-22 Kiss Emese gyülekezeti tag
7. Imádság Molnárfi Mátyás gyülekezeti tag
8. Gyülekezeti kórus éneke: (Bárdos Lajos: 23. Zsoltár)
9. Igehirdetés: 1Kir 18,21-23; 26; 36-39
Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 89, 7
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Orgonajáték (Sepsy Károly: Variációk a Székely Himnuszra)
Sepsy Károly orgonista, ny. lelkipásztor
13. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
14. Himnusz
15. Záró ének: 462, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Gyülekezeti kórust vezényli: Vass Sándor karnagy
Gyülekezeti kórust kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban a hívogató vasárnapokat és gyülekezetünk ébredését.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai szeretetvendégséghez a Gyülekezeti Kórus tagjai járultak hozzá.
________________________________________
A mai napon Gyetkó János, Tarsoly Alizia Valéria, Háló Zsófi, Sárosi Janka gyermekek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________ A Rákóczi-harang a mai napon 18 órakor
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére fog megszólalni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Aranyász Miklósné (Kiss Aranka) 80 évet élt testvérünket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
1. Október 24-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 26-án, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Dr. Csordás Tibor szemész szakorvos tart előadást „Gyermekünk szemefénye”, gyermekkori szembetegségek címmel.
3. Október 31-én, hétfőn este 5 órakor Ünnepi Reformációi Istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban, amelyen igét hirdet Dr. Fekete Károly püspök. Emlékbeszédet mond Ősz Előd az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa. Az istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzzák az Emlékkertben a gályarabok emlékművét.
4. Gyülekezetünk közösségében hívogató vasárnapok lesznek október 30-án és november 6-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleteken. Istentiszteleteket követően szeretetvendégre várjuk a testvéreket az Imaterembe.
5. Kávéházi estét tartunk október 25-én, kedden 18 órakor
Reformáció ma címmel, melyen Dr. Fekete Károly, P. Szalay Emőke és
Dr. Fazakas Gergely Tamás közreműködésével kerekasztal-beszélgetés lesz a reformáció aktuális üzenetéről.
Helyszín: Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó. A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges a www.nagytemplom.hu oldalon, a Lelkészi Hivatalban vagy a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
6. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője olyan önkéntes gyülekezeti tagok segítségét kéri, akik vállalják a krízisfőzések lebonyolításának felügyeletét, illetve az étel kiszállításához használt mikrobusz vezetését. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, vagy a Reménysugár Nappali Melegedőben (Debrecen, Péterfia u. 40.), e-mail: remenysugarmelegedo@gmail.com, Tel.: 06-52/320-429.
7. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, mely megvásárolható a kijáratnál.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.