Istentisztelet 2016. május 22. 10 óra

Istentisztelet 2016. május 22. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”
(1Péter 1, 16b)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Fehér Norbert vallásoktató lelkész
2. Fennálló ének: 153
3. Főének: 166, 1-4
4. Bizonyságtétel
5. Előfohász
6. Igeolvasás: János 4, 19-26 Doedens Eszter 11. A. osztályos tanuló
7. Imádság Hack Petra 11. A. osztályos tanuló
8. Igehirdetés előtti ének: 165, 5
9. Igehirdetés: 1Péter 1, 16b Fehér Norbert vallásoktató lelkész
10. Igehirdetés utáni ének: 165, 2
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
14. Záró ének: 488, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük a testvéreket, imádkozzanak azért, hogy Isten Szentlelke munkálja az
Ő népének egységét és növelje ma is „a gyülekezetet üdvözülőkkel”.