Istentisztelet 2016. december 4. 10 óra

Istentisztelet 2016. december 4. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”
(2 Kor 4,6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 317, 1-2
3. Immánuel Otthon és Iskola éneke
4. Főének: 312, 1-4
5. Előfohász Rusznyák Erzsébet Margit
6. Igeolvasás: IV. Mózes 24, 15-17 Pálffy Gábor
7. Imádság Besenyei Gréta
8. Igehirdetés előtti ének: 301, 1; 5-6
9. Igehirdetés: 2 Kor 4,6 Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 234, 2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1
13. Úrvacsora, ágendázik: Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor (úrvacsorai énekek: 458-462)
14. Hirdetések
15. Záró ének: 309, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
az adventi készülődést.

HIRDETÉSEK
________________________________________Az úrvacsorai jegyeket Papp Józsefné adta az úrasztalára.
________________________________________
A Rákóczi-harang december 1-én de. 10 órakor Molnár Lajos,
december 3-án de. 10 órakor Rőczey Barnabás New Brunswick-i lelkipásztor,
de. 11 órakor Török Tiborné és du. 3 órakor Szőke Viktor emlékét hirdette.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Cseresznyés Lajos 78 évet élt és
Naményi Zoltánné (Szabó Margit) 70 évet élt testvéreinket.
„Véget vet a halálnak örökre!
Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Ézs 25, 8)
________________________________________
A mai napon Bakos Máté és Szemán András Richárd gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Ma 15 órától Kárpát-medencei Imanap lesz a Kossuth utcai református templomban.
2. Ma 18 órától a debreceni Helyőrségi Zenekar és Haja Zsolt operaénekes szolgál és Sajtos Szilárd tábori lelkész fog igét hirdetni az esti istentiszteleten.
3. December 5-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. December 7-én, szerdán de. az Édesanya-gyermekklub keretében Bukáné Zakar Zsuzsa református lelkipásztor tart előadást Karácsonyra készülve címmel.
5. December 10-én, szombaton du. 5 órakor Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
6. December 11-én, vasárnap 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
7. A Református Szeretetszolgálat “Jónak lenni jó!” kampányában idén a beteg gyermekek, a szegénységben élő (Szabolcs, Szatmár, Borsod, Baranya, Somogy megyei) rászorulók, és a kárpátaljai magyarság megsegítésére, az országban élő hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek támogatására folyik a gyűjtés.
Adományvonal: 1358 – Egy hívás 250 Ft-os támogatást jelent.
8. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a kárpátaljai rászorulók részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
9. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.