Istentisztelet 2016. december 11. 10 óra

Istentisztelet 2016. december 11. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Máté 1,23)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 317, 1
3. Nyitott Ajtó Szociális Központ éneke: Tégy Uram engem áldássá
4. Vers Tóth Józsefné gyülekezeti tag
5. Főének: 303, 1-7
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Máté 1, 18-25 Szöllősi György gyülekezeti tag
8. Imádság Dr. Varga Zsigmondné gyülekezeti tag
9. Igehirdetés előtti ének: 301, 1; 6
10. Igehirdetés: Máté 1, 23 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 304, 6
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 317, 4-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
az adventi készülődést.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang december 8-án du. 3 órakor Vitéz Surányi Ferenc emlékét hirdette születésének 100. és halálának 1. évfordulója alkalmából.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Orémusz Gyuláné (Fedor Erzsébet) 73 évet élt és
özv. Seres Lajosné (Dienes Róza) 89 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
A mai napon Lakatos Ákos Lajos gyermek részesült
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Elkészültek a karácsonyi körlevelek. A levelek az istentisztelet után átvehetőek, és kérjük, segítsenek eljuttatni a leveleket a címzettekhez.
2. Ma 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
3. Ma 18 órától Pintér Béla szolgál énekléssel és Oláh István lelkipásztor hirdet igét az esti istentiszteleten.
4. December 12-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
5. December 15-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
6. December 17-én 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
7. December 17-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben. Téma: Hála és könyörület a 107. Zsoltárban.
8. A református iskolák 2017/2018 évi tanévre való felvételihez szükséges lelkészi ajánlások ügyében, kérjük, keressék fel a Lelkészi Hivatalt!
9. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
10. A Református Szeretetszolgálat “Jónak lenni jó!” kampányában idén a beteg gyermekek, a szegénységben élő (Szabolcs, Szatmár, Borsod, Baranya, Somogy megyei) rászorulók, és a kárpátaljai magyarság megsegítésére, az országban élő hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek támogatására folyik a gyűjtés.
Adományvonal: 1358 – Egy hívás 250 Ft-os támogatást jelent.
11. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a kárpátaljai rászorulók részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
12. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
13. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.