Istentisztelet 2016. április 24. 10 óra

Istentisztelet 2016. április 24. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Én, az Úr vagyok a te Istened…
Ne legyen más istened rajtam kívül!”(2Móz 20, 2a, 3.)
„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”(Fil 4, 13)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 301, 6
3. Főének: 234, 1-4
4. Bizonyságtétel Kovács Marietta Mária konfirmandus
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Kor 13, 1-8a; 12-13 Csákfalvi Réka konfirmandus
7. Imádság Horváth Sándor konfirmandus
8. Igehirdetés előtti ének: 275, 1; 3
9. Igehirdetés: 2Móz 20, 2a, 3; Filippi 4, 13 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 223, 6
11. Imádság, Úri ima
12. Konfirmáció előtti ének: 463, 1
13. Keresztelés és konfirmáció Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész
14. Köszöntés Dr. Debreczeni Lajos gondnok
15. Hirdetések Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész
16. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
17. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 458- 462)
18. Áldás
19. Záró ének: 390, 1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban egyházunk lelkészképző intézményeit, az ott tanuló lelkészjelölteket, a hívogató vasárnapokat és gyülekezetünk ébredését.