Istentisztelet 2014. augusztus 17. 10 óra

Istentisztelet 2014. augusztus 17. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Tehát mindenkor bizakodunk…”

(2Korinthus 5, 6a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 466, 1-4
5. Hirdetések Oláh István
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Dániel 3, 13-18. 23-25. 28a; ApCsel 27, 21-26
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 300, 1
10. Igehirdetés: 2Korinthus 5, 6a Vad Zsigmond
11. Igehirdetés utáni ének: 357, 1
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 471, 1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor