Istentisztelet 2014. április 17. 18 óra

Istentisztelet 2014. április 17. 18 óra


1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 438, 1
3. Főének: 345, 1-4
4. Előfohász
5. Imádság
6. Igeolvasás
7. Igehirdetés
8. Úrvacsorai közösség (458-462. énekek)
9. Imádság
10. Úri ima
11. Adakozásra való felhívás, Hirdetések
12. Záró ének: 338, 1-4
13. Áldás