Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 3.

A NÉV KÖTELEZ!
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 4,12
„nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: Gordon Young: Jubilation
1. Apostoli köszöntés​Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 62:3
3. Immánuel Otthon és Iskola tanévnyitója​Juhász Zsófia igazgató
4. Főének: 225:1–3
5. Előfohász​​
6. Igeolvasás: ApCsel 4,5–22​
7. Imádság​
8. Igehirdetés előtti ének: 266​
9. Igehirdetés: ApCsel 4,12​Oláh István lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés: Colin Mawby: Lento​
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2
13. Úrvacsora, Ágenda (757–761)​Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
14. Áldás
15. Hirdetések​
16. Záróének: 293:1–2
Postludium: G. Lardelli: Toccatina

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár, karnagy

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésére Nagy Edmond és Virágh Lilla, Bige Dávid Tibor és Dr. Zsíros Dorina
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Dr. Balla Lajos és családja adományozta.
2. Szeptember 8-án (pénteken) 10 órától folytatódik a diakóniai kör, amely minden páros hét pénteken délelőtt 9–12 óra között lesz a Gyülekezeti Központban. Szeretettel várjuk azokat, akik közösségre vágynak, és szívesen szolgálnak a diakóniai területen a gyülekezetben.
3. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Bánki Református Általános Iskola udvarán, részletek: www.nagytemplom.hu/gyulekezeti-nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
4. Szeptember 18-án (hétfőn) 18 órakor folytatódik a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
5. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 13. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
6. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.
7. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az Immánuel Otthon és Iskola szolgálatáért, a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Dancsó Zoltán 10:00: Beszterczey András 18:00: Oláh István