Istentisztelet 2022. október 09.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
SZEMÉLYES KÜLDETÉSEM

2022. október 9.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 17. VASÁRNAP
A perikóparend szerint a vasárnap teológiai témája: Krisztusban egy az egyház. További textusok a vasárnapra: Józs 2,1–21; Mt 15,21–28; Róm 10,9–17(18); Mk 9,17–27; Gal 3,26–29

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 49,1–6
„Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már az anyaméhben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr – aki már az anyaméhben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákóbot, és köréje gyűjtsem Izráelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm –, ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: J. S. Bach: d-moll Toccata BWV 565
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 201:1–2
3. Gyerekpercek Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
4. Főének: 810:1–6
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézs 43,11–21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 714:1–2
9. Igehirdetés: Ézs 49,1–6 Oláh István lelkipásztor
10. Orgonazene: Maurice Greene: Voluntary – Largo
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 824:2
13. Hirdetések
14. Záróének: 731:1–4
Postludium: Giovanni Battista Martini: Toccata

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Csiszár Mária (Takács Mária) 82 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang szólt
Az istentisztelet után Dr. Furka István professzor halálának 1. évf. alkalmából és
Csiszár Mária emlékére fog megszólalni.

HIRDETÉSEK
1. Október 22-én 8-12 óráig lesz az Egyháztáji vásár a Leány utca 2–4. szám alatt, amelyhez kapcsolódóan szüreti családi programok, ugrálóvár, meleg étel, mustkészítés várja az érdeklődőket.
2. 2022. évi népszámlálás során kérjük nyilatkozzon arról, hogy református felekezetű.
3. Felnőtt konfirmációra való felkészítés első alkalma október 12-én 17 órától lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szeretettel várja a téli ruházati adományokat a Péterfia utca 40. szám alá (sál, sapka, kesztyű, kabát, nadrág, pléd stb.)
5. Rászoruló családoknak segítünk a téli időszakban, hogy kisebb terhet viseljenek a megnövekedett rezsiárak miatt. Köszönettel várjuk adományaikat. A részletek a nagytemplom.hu oldalon olvashatók.
6. Az istentiszteletre érkezők számára egyházi témájú könyvek ingyenes kölcsönzésére van lehetőség a Nagytemplom keleti bejáratánál minden vasárnap 9–11:30-ig.
7. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba szeretettel várjuk az ima-,
a beteglátogatás-, a lelkigondozás- és a segítségkéréseket, valamint az önkéntesek jelentkezését.