Istentisztelet 2022. november 6.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
NEVEK AZ ÉLET (ÉLŐK) KÖNYVÉBEN
2022. november 6.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Beszterczey András

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 21. VASÁRNAP
Az alkalom Nyugat-Európában használatos neve: az egyházi év utolsó előttit megelőző vasárnap. Mivel ez az elnevezés a magyar református liturgiai szóhasználatban idegenül cseng, a Szentháromság utáni 21. vasárnap elnevezéssel is lehet találkozni a mai alkalommal kapcsolatban, amelynek teológiai témája a béke és békesség, amit a többi évek textusai is jeleznek: Lk 6,27–38; 1Thessz 5,1–6(7–11); Zsolt 85; Róm 8,18–25; Mik 4,1–5(7b).

Az igehirdetés alapigéje: Fil 3,20–4,3
„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim! Evódiát intem, és Szintikhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 90:1
3. Emlékezés percei
4. Főének: 601:1–4
Kérjük a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Thessz 4,13–18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 23:2
9. Igehirdetés: Fil 3,20–4,3 Beszterczey András lelkipásztor
10. Orgonazene
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 501
13. Úrvacsora, Ágenda (757–761) Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztor
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záróének: 453:1–2

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Holb Gyuláné (Dézsi Margit Ibolya) 91 évet élt és
Kornya Judit 79 évet élt testvéreinket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang szólt
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Ozsváth András, Ozsváth Andrásné (Angi Irén), Mészáros György és a Nyitott Ajtó Szociális Központ ellátotti köréből az elmúlt egy évben elhunytak emlékét hirdette.
„Az igaznak az emlékezete áldott.”(Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Szeretettel várjuk az istentisztelet után a templom mögötti Karakter Kávézóba Testvéreinket, ahol tea mellett lesz még alkalmunk beszélgetni, együtt lenni.
2. Ma 18 órakor Zenés áhítatot tartunk, amelyen Csorba Gergő, gyülekezetünk kántora fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.
3. November 8-án 18 órától presbiteri gyűlést tartunk a Nagytemplom Imateremében.
4. November 10-én gyászfeldolgozó csoportot indítunk, erre az alkalomra jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
5. November 14-én, hétfőn Bagdy Emőke tart előadást a Nagytemplomban Válság, változás megújulás címmel. Jegyek online is kaphatók, illetve az istentisztelet után a pénztárban is megvásárolhatók.
6. Karácsonyra is szeretnénk tartós élelmiszer csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: 11738008-20080437.
7. Gyülekezetünkben sokszor segítjük a rászorultakat bútor, fa és egyéb adományokkal. Ezen adományok szállításához és pakolásához keresünk önkénteseket. E-mail: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu, Telefon: +36 30 583 2794
8. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szeretettel várja a téli ruházati adományokat a Péterfia utca 40. szám alá (sál, sapka, kesztyű, kabát, nadrág, pléd stb.).