Istentisztelet 2022. április 3. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

BÖJT 5. VASÁRNAPJA – (JUDIKA)

2022. április 3.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Beszterczey András

Böjt 5. vasárnapja (Judika)

Fekete vasárnapnak is nevezik. Ez a vasárnap fordulópont a böjti időszakban. Ettől az időtől kezdve az egyház a gyülekezet tagjainak látását befelé fordítja, hogy ne a szemükkel lássanak, hanem a dolgok mélyére a lélek és a hit szemével. Ez a dolgok mélyére néző attitűd végigkíséri az egyház hétköznapi és ünnepi életét egészen húsvét hajnaláig. A vasárnap nevét a Zsolt 43,1-ről kapta: “Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben!” (Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta…)

Az igehirdetés alapigéje: Mt 7,13–14

„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 1:1
 3. Főének: 203:1–5

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Zsolt 1,1–6
 3. Imádság
 4. Ének: 25:2
 5. Igehirdetés: Mt 7,13–14 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének 724:3–4 (RÉ: 469:3–4)
 10. Konfirmáció Oláh István lelkipásztor
  Köszöntés Ember Sándor főgondnok
 11. Hirdetések
 12. Záróének: 824:1–3 (RÉ: 512:1–3)

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Berzi Imre 82 évet élt és Szabó István 84 évet él testvéreinket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Tőkei Zsigmond, Gulyás Gáborné Fiák Jolán halálának 15. évfordulóján és Sipos Zoltánné Kovács Ibolya emlékére szólalt meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. A húsvéti ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban április 10-ig.
 2. Hirdetjük Kedves Testvéreinknek, hogy a kijáratnál átvehetik húsvéti körlevelüket.
 3. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor augusztus 1–5. között lesz. A táborokra jelentkezni lehet gyülekezetünk honlapján, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 4. A kijáratnál elhelyezett diakóniai dobozba köszönettel várjuk a beteglátogatás, lelkigondozás, önkéntesség felajánlásokat, valamint segítségkéréseket.
 5. Idén is elkészítjük a húsvéti csomagokat, a kész csomagok kiszállításában kérjük a gyülekezet segítségét. Kérjük, aki szívesen visz ki csomagot, jelentkezzen a diakónus elérhetőségein.
 6. A biharkeresztesi határon önkétes szolgálatot vállalni tudó Testvéreink jelentkezését várjuk, további információ és jelentkezés a honlapon a Hírek menüpont alatt.
 7. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09);
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09).
  Hálásan köszönünk minden felajánlást!

8. Április 17-én (vasárnap) húsvét hajnali úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai Árpád-kori templomromnál, ahová különbuszt indítunk. Kérjük, hogy részvételi szándékukat gyülekezetünk honlapján, vagy a Lelkészi Hivatalban regisztrálják. A hajnali istentiszteletet követően húsvéti reggelire is várjuk a Testvéreket a Gyülekezeti Terembe.

 

Hétközi alkalmaink (III.4–9.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: 10,1–12) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak bibliaköre GYT

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Püski Gábor; 10:00 Virágvasárnap: Oláh István; 18:00 Katonazenekar: Dudás Ferenc tábori lelkész