Istentisztelet 2022. április 24. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 1. VASÁRNAP

2022. április 24.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Bukáné Zakar Zsuzsa

Húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap (Quasi modo geniti)

Húsvét eredeti teljes ünneplése – húsvét oktávja – ezen a napon ért véget. Ez a vasárnap a protestáns szokás szerint a keresztelés vasárnapja: a Krisztusban való új élet kezdetének az ünnepe. Ezt a jelentéstartalmat vitte tovább az a gyakorlat, amely erre a vasárnapra tette a konfirmáció ünnepét mint a keresztelés „tudatos vállalásának” alkalmát. Nevét az 1Péter 2,2 latin fordításáról kapta: „mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.”

Az igehirdetés alapigéje:

„Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vigadjatok! Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 1:1
 3. Főének: 165:1–3 (RÉ: 256:1–3)

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Róm 8,14–17
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 711:1 (RÉ: 345:1)
 5. Igehirdetés: Zsolt 2,1–12 Bukáné Zakar Zsuzsa lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 291:2 (RÉ: 229:2)
 10. Egyházlátogató küldöttség beszámolója Kerti Péter főgondnok
 11. Hirdetések
 12. Záróének: 157:1–5 (RÉ: 245:1–5)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik házasságkötésükre Isten áldását kérik

Gyülekezetünkben kéri házasságkötésére Isten áldását Kántor Attila és Dobi Orsolya.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Sallay László 83 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Orosi Lajos emlékét hirdette, az istentiszteletet követően pedig Kőhalmi Istvánné B. Nagy Piroska emlékére fog megszólalni.

 „Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Megjelent a Közösség magazin, amely megvásárolható a Nagytemplom kijáratnál.
 2. Április 26-án (kedden) 18 órától újra Kávéházi Estet tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Vendégünk lesz Gacsályi Zsolt, a Debrecen-Józsai Református Gyülekezet lelkipásztora, a téma: Református zarándok – protestáns zarándoklat. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 3. Május 6-án (pénteken) 18 órától a háború áldozatainak megsegítésére Békekoncertet tartunk a Nagytemplomban. Az ünnepi hangversenyen közreműködik a Kodály Filharmónia, a Kodály Kórus, a Kollégiumi Kántus, a Lautitia Ifjúsági Vegyeskar, valamint a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának kamarazenekara. A belépés díjtalan, adományainkkal kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk.
 4. Június 6-án, pünkösd hétfőjén jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjaninknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 5. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón, a bánki napközis hittantábor pedig augusztus 1–5. között lesz. A táborokra jelentkezni lehet gyülekezetünk honlapján, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 6. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09);
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09).

Hálásan köszönünk minden felajánlást!

Hétközi alkalmaink (IV.25-30.)

MIKOR? MI? HOL?
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő hét istentiszteleti alkalmai:

8 óra: Oláh István; 10 óra (Anyák napja): Dr. Fekete Károly; 18 óra: Dancsó Zoltán