Istentisztelet 2021.03.28. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 28.

Az igehirdetés alapigéje: „A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: Meg van írva: „Az én házamat imádság házának nevezik”, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. .”(Máté 12, 8-14)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 134: 1
3. Főének: 331: 1, 3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 104. Zsoltár
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 330: 1, 7
8. Igehirdetés: Máté 21, 8-14 Püski Gábor beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: Hozsánna
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 367: 1, 4
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Hirdetések:
1. Szeretettel köszöntjük Hőgye Mihályné Dányi Mária gyülekezeti tagunkat 90. születésnapja alkalmából, melyet március 22-én töltött be.
2. Elhunyt id. Püski Lajos, Szász Barnabásné nyugalmazott lelkipásztor édesapja 98 éves korában. Temetése 2021. április 12-én 12 órakor a Debreceni Köztemetőben lesz.
3.Az elmúlt héten eltemettük Csáthy József 87 évet élt és Balogh Attila 49 évet élt testvéreinket.
4. A Rákóczi-harang:
– március 27-én 11 órakor Fábián Gézáné Szőke Ilona, volt emlékét hirdette.
________________________________________

1. Egyházunk Zsinatának határozata alapján a romló járványügyi helyzetre való tekintettel gyülekezetünkben március 8-tól kezdve szünetelnek a személyes jelenléttel járó alkalmak. A Zsinat Elnökségi Tanácsa március 26-án döntött a következő időszakról, így arról is, hogy a húsvéti ünnepkör alkalmain továbbra is online térben leszünk együtt. Arra kérjük a Testvéreket, hogy kövessék figyelemmel gyülekezetünk honlapját és közösségi oldalát, ahol a Zsinati döntést követően közzétesszük a gyülekezeti élet változásait.

2. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a húsvéti csomagra adakoztak, melyből 64 család kerül megajándékozásra.

3. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

4. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

5. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást április 18-ra tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára április 11-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

6. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

7. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

8. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

Ünnepi istentiszteleti rend

Március 28. vasárnap –Virágvasárnap: 10:00-Püski Gábor
18:00-Dancsó Zoltán

Április 1. csütörtök – Nagycsütörtök: 18:00-Oláh István (Úrvacsora)

Április 2. péntek – Nagypéntek: 10:00-Dr. Fekete Károly (Duna Tv)
18:00- Passió

Április 3. szombat – Nagyszombat: 18:00-Kubinyiné Mikó Ágnes

Április 4. vasárnap – Húsvét I. napja: 5:15-Hajnali úrvacsorás istentisztelet a fancsikai templomromnál
10:00-Oláh István (Úrvacsora)
18:00-Molnár Szabolcs (Úrvacsora)

Április 5. hétfő – Húsvét II. napja: 10:00-Káposztás Gábor
18:00-Papp Imola

________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________