Istentisztelet 2020.11.08. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 08.
Az igehirdetés témája: “Inkább essünk az ÚR kezébe, mert nagy az ő irgalma.” (2 Sámuel 24, 14)
Az igehirdetés alapigéje: „Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, ezért ezt mondta Dávid az Úrnak: Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem! Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem! Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az Úr igéje Gád prófétához, Dávid látnokához: Eredj, és mondd meg Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Három lehetőséget adok neked; válassz közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle: Hét esztendeig tartó éhínség jöjjön országodra? Vagy három hónapig kelljen menekülnöd a téged üldöző ellenség elől? Vagy három napig tartó dögvész legyen az országodban? Gondold végig, és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött! Dávid ezt felelte Gádnak: Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem!
” (2Sámuel 24, 10-14)
Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 210: 4
4. Főének: 223: 1,5-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Sámuel 24, 1-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 256: 1
9. Igehirdetés: 2Sámuel 24, 10-14 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 300: 3
11. Imádság, Úri ima
13. Hirdetések
14. Záró ének: 298: 1-2,4
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő–gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. november 15.
Igehirdetők: 8:00 – Papp Imola, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________

Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben: Sztojka Gábor és Sztojka-Jónás Tímea

2. Az elmúlt héten eltemettük Tőzsér László 73 évet élt és Gábor Ferenc László 84 évet élt testvéreinket.
Mint azt már hirdettük, 2020. október 21-én, életének 67. évében elhunyt Dr. Adorján Gusztáv Tamás egyházkerületi főgondnok. Búcsúztatására 2020. november 11-én szerdán 12 órakor kerül sor a nyíregyházi Északi temető főravatalozójában.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)

3. A Rákóczi-harang:
– november 5-én, 12:15-kor Mészáros György emlékét hirdette.
________________________________________

1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – továbbra is szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében.
Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
Tekintettel a betegek emelkedő számára az istentisztelet végén a kézfogást mellőzzük és kinyitjuk a villamossínek felőli oldalon lévő ajtót, hogy elkerüljük a csoportosulást a templomajtóknál.

2. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

3. A Magyar Református Szeretetszolgálat elindította ebben az évben is Kívánságlista elnevezésű programját, melynek lényege, hogy a támogatók egy online felületen teljesíthetik a rászoruló gyerekek kéréseit.
A programban nehéz helyzetben nevelkedő gyerekek kívánságait gyűjtjük össze és tesszük közzé, akár meglévő használt, de jó minőségű adomány felajánlásával, az ajándék megvásárlásával, vagy a meglepetés értékének felajánlásával. Az így összegyűlt felajánlásokat Szeretetszolgálatunk eljuttatja a gyerekek szüleinek.
Részletet a programról: https://szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon lehet találni.

4. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, az idén is szeretnénk Karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, készpénzben adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.

5. Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy lehetőségük van az egyházfenntartói járulék, valamint egyéb adományok befizetésére banki átutaláson keresztül is az Egyházközség bankszámlaszámára. A Gyülekezet bankszámlaszáma megtalálható a honlapunkon is. (11738008-20080437). Mivel a járványhelyzet Egyházközségünk költségvetésében is komoly nehézségeket okoz, kérjük a Testvéreket, viseljék szívükön a Szentírás szavait: “Egymás terhét hordozzátok”.

Hétközi alkalmaink:
-minden hétfőn Bibliaiskolát tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-minden szerdán Felnőtt konfirmációi előkészítőt tartunk 18 órától a Gyülekezeti Teremben
-Szerdánként 10 órától az Édesanya-Gyermekklub alkalmait a Nagytemplom Imatermében tartjuk.

________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)