Istentisztelet 2019. március 17. 10 óra

2019. március 17. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, amit jónak látott.” (Bír 21,25)

A mai igéről
Megmaradni az új világban, idegenek között, akik naponta vesztünkre törnek: sokan küzdenek ezzel az élethelyzettel ma is, családok, messze költözöttek, új hazát keresők. Legtöbben talán azt hiszik, nincs gyötrelmesebb a vágyott cél felé vezető útnál. A valóság azonban gyakran megrázó, amikor kiderül, hogy az út viszontagságai eltörpülnek a mindennapok nehézségei mellett. A Bírák könyve ilyen világba vezet bennünket. Izrael népe a pusztában megtanulta, ha túl akar élni, rá kell hagyatkoznia Istenre. A honfoglalás idején arra jöttek rá, hogy az Úr valóban kezükbe adta az Ígéret Földjét. De mi jön az ajándékba kapott diadal után? Ez derül ki ebből a könyvből. Debóra, Gedeon, Jefte, Sámson és a többiek mind ugyanezzel szembesültek. Hogy védhetik meg népüket? Arám, Móáb, midjániták, filiszteusok és a többiek: mind Izrael vesztét akarták. Mégis, a választott népre az igazi veszélyt saját bűnei jelentették. Ezért engedte Isten, hogy idegenek sanyargassák, és a könyv utolsó fejezeteiben ezért uralkodhatott el a polgárháború is.

Az istentisztelet témája: Minden szabad nekem?

Az Istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 134,2-3
3. Keresztelés
4. Főének: Áldjad lelkem, áldjad életem
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Bírák 2,1-23
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 235,1;3;5
9. Igehirdetés: Bírák 21,25 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 495,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Himnusz
14. Záró ének: 462,1-3
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. március 24.
Téma: Szabadulás a kilátástalan helyzetekből
Az igehirdetések alapigéje: Eszt 7,3
Igehirdetők: 8:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Tóth Dorottya Tünde
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Balogh Imre Kristóf és Katona Bence gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Elek Sándor 78 évet élt testvérünket.
3. A Rákóczi-harang:
– március 12-én 14 órakor Irinyi László emlékét hirdette,
– istentisztelet után Elek Sándor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Március 18-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Március 23-án, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
3. A Nyitott Ajtó Szociális Központ alapításának 15. évfordulója alkalmából
április 4-én, csütörtökön „Ki mit tud?” címen vetélkedőt szervezünk a Debreceni Református Kollégium Dísztermébe. Ezen az alkalmon gyülekezetünk 60 év feletti tagjainak részvételére is számítunk! Ének, hangszeres zene, tánc, vers és egyéb kategóriákban várjuk a nevezéseket. Érdeklődni és jelentkezni munkanapokon 8-16 óráig a Nyitott Ajtóban (Múzeum u. 2. sz.), illetve az alábbi telefonszámon: 52/314-736 lehet. Jelentkezési határidő: március 20.
4. Április 5-én 18 órától jótékonysági hálakoncertet tartunk a Nagytemplomban Pintér Bélával, a Nyitott Ajtó Szociális Központ és a “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője jubileuma alkalmából. A koncert ingyenes, a helyszínen adományokat elfogadunk. A befolyt adományokból az intézményeket támogatjuk.
5. A VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2019. május 25-én lesz a Dorkász Kempingben.
6. A Gyülekezeti Táborunk 2019. július 1-7. között lesz Berekfürdőn.
7. Elkezdődött a regisztráció a nagytemplomi nyári gyermek táborokra. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a gyülekezetünk weboldalán található.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 17-18-án a Magyar Református Egység 10 éves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A szervezők kérik a gyülekezeteket, hogy távolabbról érkező testvéreink elszállásolásában nyújtsanak segítséget. Kérjük, hogy jelezzék a Lelkészi Hivatalban, ha részt tudnak venni ebben a szolgálatban!
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.

Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása 1 éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
– Aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódni a weboldalunkon lehet.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék minimális összege ebben az évben
kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– lelkipásztoraink szolgálatáért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.